Sassoli om budgetförhandlingarna: Parlamentet obstruerar inte alls 

 
 

Dela den här sidan: 

Talman David Sassoli framhöll till EU-ledarna att parlamentet inte obstruerar i budgetförhandlingarna utan skyddar de europeiska medborgarnas intressen.

Talmannen talade inför EU-ledarnas toppmöte  

Talmannen talade vid inledningen av det särskilda EU-toppmötet den 1-2 oktober. I talet underströk han behovet av att EU möter människors förväntningar.
- Vi har påbörjat en väg för att skapa ett annorlunda, mer responsivt, mer inkluderande och rättvisare Europa, som levererar verklig nytta för våra medborgare. Det faller på oss att hålla kursen och inte vackla, sade talman Sassoli.

Han nämnde behovet av att aktivt arbeta för att återupprätta den gemensamma marknaden efter coronakrisen, bygga upp ekonomin och skapa jobb, såväl som att tackla sociala och ekonomiska orättvisor och möta behoven hos dem som lidit mest.

"Tillgång till internet en mänsklig rättighet"

En av orsakerna till orättvisan är enligt talmannen avsaknad av internet.
- I den värld som nu tar form, borde tillgång till internet ses som en mänsklig rättighet, sade han, och lade till:
- Utmaningen som EU står inför är att vara en pionjär och agera föredöme i demokratiseringen av den digitala världen.

Han sade att EU-ledarna fördröjda beslutsfattande för “oacceptabelt” när det kommer till migration. Han beskrev den asyl- och migrationspakt som presenterades av kommissionen den 23 september som ett ”steg i rätt riktning” och underströk att parlamentet är öppet för förhandlingar med rådet och det tyska ordförandeskapet.

"Parlamentet obstruerar inte alls"

Om de pågående långtidsbudgetförhandlingarna påtalade talmannen vikten av att ha förslag på bordet, eftersom de beslut som ligger framme “är de parlamentet presenterat”.
- Jag ska vara väldigt tydlig, eftersom vissa anklagelser som förts fram är helt oacceptabla. Parlamentet obstruerar inte alls. Våra krav är i de europeiska medborgarnas intresse. Förseningarna beror på det saknas motförslag från rådet, sade han.

Han uppmanade det tyska ordförandeskapet att lägga fram konstruktiva förslag på tre områden: garantera finansiering av strategiska program; se till att kostnaden för återhätmtningsplanen täcks av de nya egna medlen; och att inkorporera en konditionalitetsmekanism kopplad till respekten för rättsstatsprincipen, sade han.

Sanktioner mot förtrycket i Belarus

Talman Sassoli uttryckte stöd för den belarusiska befolkningens kamp för demokrati och krävde omedelbara sanktioner från EU mot förövarna av valfusk, våld och förtryck.

I en kommentar till spänningen i östra Medelhavet sade talmannen att “vi är tydliga i att visa solidaritet med Grekland och Cypern” och uppmanade till dialog med Turkiet som kan lösa konflikten även på sikt.

Talman Sassoli underströk behovet av att snabbt dra igång Konferensen om Europas framtid i Strasbourg.
- Våra medborgare förtjänar ett EU som har modet av sin övertygelse och är idealt placerat att tackla utmaningarna vi står inför, sammanfattade han.