Talman Sassoli till EU-ledarna: Få igång förhandlingarna om budgeten igen 

 
 

Dela den här sidan: 

Parlamentets talman David Sassoli uppmanade EU-ledarna att lösa upp knutarna i de strandade förhandlingarna om EU:s långtidsbudget 2021-2027 vid sitt anförande vid EU-toppmötet.

Talman Sassoli (till vänster), Emmanuel Macron (till höger) och Angela Merkel (i mitten) samtalar © KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP  

Sassoli uppmanade stats- och regeringscheferna vid inledningen av toppmötet den 15 oktober att uppdatera sitt förhandlingsmandat till det tyska rådsordförandeskapet så att en överenskommelse om långtidsbudgeten blir möjligt.

39 miljarder euro till nyckelprogram

Han uppmärksammade att parlamentets förhandlare har begärt ytterligare 39 miljarder euro till viktiga nyckelprogram för EU, vilka gagnar medborgarna och främjar en hållbar återhämtning.
– Det är ett försumbart belopp om man jämför med hela paketet som är värt 1 800 miljarder euro, men det kan göra en enorm skillnad för de medborgare som kan dra nytta av vår gemensamma politik, sade talman Sassoli, med hänvisning till det totala beloppet för den sju år långa budgeten, och återhämtningsplanen för covid-19.

Parlamentets förslag, skulle enligt Sassoli, om de accepteras av rådet innebära att utgiftstaken bara höjs med 9 miljarder euro, vilket skulle lägga dem på exakt samma nivå som utgifterna under perioden 2014-2020 i reala termer.


"Återhämtningsplanen är ett extraordinärt åtagande"

Han påpekade att räntebetalningarna för skulden som EU planerar att dra på sig för att finansiera återhämtningen inte bör räknas mot budgettaken.
– Återhämtningsplanen är ett extraordinärt åtagande och därför bör också kostnaden för räntorna behandlas som en extraordinär utgift, sade han.
– Det borde inte landa i ett val mellan de kostnaderna och budgetprogrammen.

Talmannen underströk också behovet av en bindande tidtabell för nya sorters intäkter under de kommande åren, och för flexibla regler för budgeten som möjliggör att icke utnyttjad finansiering omfördelas till andra program.

Försvarade ambitiösa klimatmål

Sassoli försvarade parlamentets krav på mer ambitiösa utsläppsminskningsmål.
– Vi måste minska växthusgaserna med 60 procent fram till år 2030.. Vi behöver ett mål, ett fyrtorn, som kan leda oss mot klimatneutralitet. Att skydda miljön innebär nya jobb, mer forskning, större socialt skydd och fler möjligheter, sade han.

– Vi borde använda oss av den ekonomiska stimulans som offentliga institutioner erbjuder för att radikalt förändra våra tillväxtmodeller samtidigt som en rättvis omställning garanteras som fungerar både för oss och för framtida generationer. Ingen borde lämnas på efterkälken, sade han.


"Använd det smala fönster som fortfarande finns kvar"

På tal om de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om parternas framtida relationer uttryckte Sassoli sina bekymmer om otydlighet från brittiskt håll.
– Jag hoppas att våra brittiska vänner använder det smala fönster som finns kvar för att arbeta konstruktivt mot att överbrygga våra skiljaktigheter, sade han, och lade till att Storbritannien måste stå kvar vid sina åtaganden och ta bort de kontroversiella bestämmelserna i Inremarknadsakten.

Talman Sassoli uppmanade också till att lugna ner spänningarna med Turkiet.

– Den turkiska retoriken växer sig alltmer aggressiv, och landets inblandning i konflikten i Nagorno-Karabach, hjälper sannerligen inte. Nu måste EU stå enat bakom de tyska medlingsförsöken, stå enade och tala med en röst, sade han.