På gång i kammaren: regler för plattformar online, jordbrukets framtid, covid-19 

 
 

Dela den här sidan: 

Europaparlamentarikerna kommer att föreslå nya regler för onlineplattformar och lägga fram sin ståndpunkt för den gemensamma jordbrukspolitiken under plenarsessionen den 19–22 oktober.

Regler för onlineplattformar och artificiell intelligens

Digitala tjänster som inbegriper onlineplattformar och marknadsplatser på nätet är en snabbt växande sektor och parlamentarikerna vill ha tydliga regler. De vill stärka integriteten och konsumentskyddet i den nya lagstiftningen "Digital Services Act". Parlamentarikerna vill inte att samma lösning ska tillämpas för alla, utan anser att stora digitala aktörer måste ta sitt ansvar, samtidigt som det blir lättare för mindre företag att växa. Vid plenarsessionen kommer ledamöterna att rösta om tre betänkanden där ramen för prioriteringarna kommer att presenteras.

Parlamentarikerna kommer också att undersöka hur EU bäst kan komma att reglera artificiell intelligens för att främja innovation, etiska standarder och tillit till teknologin.

Jordbrukspolitikens framtid

EU:s jordbrukspolitik ska bli mer hållbart med bättre förmåga att hantera kriser (som covid eller torka och andra naturkatastrofer) och mer flexibel så att den kan fortsätta leverera säker och hälsosam mat till alla. Den måste också anpassas för de enskildas medlemsstaternas behov. Parlamentarikerna ska rösta om sin ståndpunkt för att kunna inleda förhandlingar med rådet om den omfattande reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Covid-19

Parlamentet vill säkerställa att varje elev i EU har rätt till tillgången till utbildning vid en framtida nedstängning. Parlamentarikerna avser begära att EU-kommissionen snabbt presenterar en plan. De kommer också att diskutera hur man kan skydda anställningar, inkomster och hur man kan underlätta för unga människor att få jobb i tider av en ekonomisk kris.

Avskogning

Sedan 1990 har 1.3 miljoner kvadratkilometerskog gått förlorad i hela världen – en area större än Sydafrika. Parlamentarikerna vill därför ha bindande regler för att stoppa att EU bidrar till avskogning och kräver att europeiska konsumenter behöver få veta om de produkter de köper bidrar till avskogning.
Ta reda på mer om skogar i EU


Sacharovpriset

Talmanskonferensen som består av parlamentets talman David Sassoli och ledarna för de politiska grupperna, kommer att utse vinnaren av Sacharovpriset för tankefrihet 2020 på torsdag och finalisterna är: den demokratiska oppositionen i Belarus, miljöaktivister från Honduras och ärkebiskopen av Mosul.

Andra ämnen på agendan

Parlamentarikerna kommer att föreslå en omfattande översyn av EU:s relation med Belarus och upprepa sin resolution från plenarsessionen i september

Resultatet av EU-toppmötet 15–16 oktober kommer att presenteras av Europeiska rådets ordförande Charles Michel i kammaren på onsdag och de huvudsakliga ämnena som kommer att lyftas upp är relationen mellan EU och Storbritannien och hanteringen av Covid-19.

EU-kommissionen kommer att presentera sitt arbetsprogram för 2021 på tisdag med fokus på återhämtning från coronakrisen, grön ekonomi och digitalisering.

Se vad parlamentarikerna säger om plenarsammanträdet i sociala medier