Portugals ordförandeskap i ministerrådet: Vad ledamöterna förväntar sig 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Portugal tog över det roterande ordförandeskapet i rådet den 1 januari 2021, mitt under en hälso- och ekonomisk kris. Men vad förväntar sig de portugisiska parlamentsledamöterna?

1 januari 2021 tog Portugal över det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd efter Tyskland.  

I takt med att EU-invånarna fortsätter att stå inför de oöverträffade socioekonomiska effekterna av covid-19-pandemin tar Portugal över det sex månader långa ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Ordförandeskapets prioritering är återhämtningen.

Den 20 januari diskuterade Portugals premiärminister António Costa det portugisiska ordförandeskapets program med parlamentets ledamöter under årets första plenarsammanträde

Med tanke på de nuvarande utmaningarna är Portugal fast beslutet att främja ett motståndskraftigt, socialt, grönt, digitalt och globalt Europa. Det nya ordförandeskapets slogan är – Dags att leverera: En rättvis, grön och digital återhämtning.

De kommer också att behöva fortsätta arbetet med några av prioriteringarna för det föregående tyska ordförandeskapet: Den framtida relationen mellan EU och Storbritannien, framstegen med EU:s klimatåtgärder, EU:s långtidsbudget och EU:s återhämtningsplan för covid-19. Det portugisiska ordförandeskapet betraktar också vaccinationskampanjen mot covid-19 som en av sina stora utmaningar och räknar med medlemsländernas gemensamma ansträngningar för att tackla den.  


De portugisiska ledamöternas förväntningar

Europaparlamentet frågade de portugisiska ledamöterna om deras förväntningar och synpunkter på de prioriteringar som det nya ordförandeskapet lagt fram.

Paulo Rangel (EPP) menar att det är tre prioriteringar som kommer att dominera ordförandeskapets dagordning: lanseringen av återhämtningsfonden, vaccinationsstrategin och de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien. Han understryker även vikten av den sociala pelaren, som bör fokusera mer på hälsa, och toppmötet mellan EU och Indien.

– Konferensen om Europas framtid och den nya strategin för Schengen tillsammans med EU:s migrationspakt förtjänar mer uppmärksamhet från ordförandeskapet, sade Paulo Rangel


Francisco Guerreiro (De gröna/EFA) konstaterar att Portugals ordförandeskap sammanfaller med den största globala krisen någonsin – den som har att göra med den kraftiga förstörelsen av den biologiska mångfalden. Han anser att en av de största utmaningarna är slutförandet av förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid, som behåller en stor del av EU:s budget.

– Vi har inga förväntningar på att det kommer att ske några strukturella förändringar av den gemensamma jordbrukspolitiken som kan genomföra den europeiska gröna given och respektera från jord till bord-strategin eller bevarandet av den biologiska mångfalden, sade Francisco Guerreiro

– Portugal kombinerar sociala och klimatrelaterade agendor med den digitala omställningen som drivkrafter för Europeiska unionens motståndskraft och återhämtning. Lissabon har också åtagit sig att ompositionera EU som en multilateral makt, närmare bestämt genom toppmötena med Afrika och Indien, sade Carlos Zorrinho (S&D).

Han hänvisar även till en ökad osäkerhet under pandemin och Brexit och ser det portugisiska ordförandeskapet som en unik möjlighet för EU att återfinna sig själv och dess grundläggande principer.

Marisa Matias (Vänstern) anser att det sociala Europa, den gröna omställningen och den digitala omställningen är de rätta prioriteringarna och i linje med de utmaningar som EU står inför.Hon påpekar dock att Europa befinner sig i en djup splittring och kämpar för att hitta lösningar på de strukturella utmaningarna.

– Det finns färre och färre möjligheter att göra det europeiska projektet meningsfullt och ingen kan missas, sade Marisa Matias och adderade att hon hoppas att det portugisiska ordförandeskapet inte kommer att förlora sina avsikter.

Solen och rodret: Ordförandeskapets animerade logotyp  
  • Baserad på EU-flaggan är den färgad i blått och gult 
  • De första 12 stjärnorna (som EU) omvandlas till 27 (medlemsstaterna), vilket innebär en bredare, sammanhållen och mångsidig konstruktion. 
  • De 27 stjärnorna omvandlas till solen och ett roder som representerar Portugals historia, geografi och öppenhet gentemot omvärlden och landets avsikt att vägleda EU mot framtiden.  
  • Bakgrundsmusiken kommer från en typisk portugisisk gitarr. 

Portugal har påbörjat sitt fjärde ordförandeskap i EU. Den 1 januari är det 35 år sedan landet anslöt sig till EU (tillsammans med Spanien).