InvestEU: EU-program ska stimulera investeringar 

 
 

Dela den här sidan: 

InvestEU innebär en fortsättning på EU:s insatser för att öka investeringarna i Europa, stödja återhämtningen och förbereda ekonomin för framtiden.

Ledamöterna röstade igenom reglerna för InvestEU-programmet för 2021-2027 under plenarsessionen den 9 mars. Programmet är en efterföljare till den Europeiska fonden för strategiska investeringar som inrättades 2015 och var kärnan i Juncker-kommissionens plan för att mobilisera offentliga och privata investeringar i Europa. Det nya programmet sammanför finansiella instrument som stödjer investeringar som är centrala för ekonomisk tillväxt.


Bygger på tidigare framgångar

När Jean-Claude Juncker valdes till kommissionsordförande 2014 presenterade han förslag för investeringar nödvändiga för EU för att hantera effekterna av den finansiella och ekonomiska krisen som startade 2008.

Tanken bakom den Europeiska fonden för strategiska investeringar var att använda begränsade resurser från EU-budgeten för att erbjuda garantier till Europeiska investeringsbanken så att banken kunde godkänna mer riskabla projekt än normalt och därigenom uppmuntra andra investerare att delta.

Planen överträffade sitt mål att mobilisera 500 miljarder euro i offentliga och privata investeringar för projekt över hela EU till slutet av år 2020. Men coronapandemin och EU:s långsiktiga mål om en grön och digital framtid innebär nya utmaningar.


Så kommer InvestEU att fungera

Det nya programmet kommer att inrätta en EU-garanti på ungefär 26,2 miljarder euro som kommer att möjliggöra för investeringspartners att ta på sig större risker och stödja projekt de annars låtit bli. Den huvudsakliga investeringspartnern kommer även i fortsättningen att vara den Europeiska investeringsbanken, men nationella investeringsbanker i medlemsländerna och andra internationella finansieringsinstitut kommer också att ha direkt tillgång till EU-garantin.

Genom att stödja projekt som kommer att attrahera andra investerare förväntas InvestEU-programmet mobilisera mer än 372 miljarder euro i investeringar över hela EU, för att bidra till återhämtningen och till EU:s långsiktiga prioriteringar.

EU-länder kommer också att kunna fördela de resurser till InvestEU som de mottar från strukturfonderna eller resurser från återhämtningsfaciliteten som ska stödja återhämtningen från pandemin.
– InvestEU är ett flexibelt verktyg som möjliggör för medlemsländer att planera användningen av sin finansiering och inte bara bli en slutanvändare av pengarna, sade parlamentets medföredragande José Manuel Fernandes (EPP, Portugal) under debatten i kammaren den 9 mars. 


Fokus på hållbarhet, små och medelstora företag och innovation

Garantin från EU kommer att fördelas på fyra mål:

  • Hållbar infrastruktur: 9,9 miljarder euro
  • Forskning, innovation och digitalisering: 6,6 miljarder euro
  • Små och medelstora företag: 6,9 miljarder euro
  • Sociala investeringar och kompetenser: 2,8 miljarder euro

Minst 30 procent av investeringarna inom InvestEU ska gå till att uppnå EU:s klimatmål. Alla fyra politikområdena kommer att inbegripa projekt som främjar rättvisa övergången till klimatneutralitet inom EU. Investeringsprojekt som tar emot EU-stöd kommer att granskas för att avgöra att de inte medför klara miljörisker.

Stöd för innovation och till små företag är viktiga aspekter av InvestEU-programmet. I videon kan du se mer om hur programmets föregångare gav stöd till det tyska bioteknikföretaget BioNTech, som sedermera utvecklade, tillsammans med den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer det första av EU godkända vaccinet mot covid-19.

I förhandlingar med rådet tryggade ledamöter från parlamentets budget- och ekonomiska utskott att kapitalstöd kommer att gå till små och medelstora företag som drabbats av coronakrisen. Under debatten i kammaren kallade medföredragande och ordförande ekonomiutskottet Irene Tinagli (S&D, Italien) införandet av möjligheten till kapitalstöd “kanske det viktigaste resultat vi som parlament lyckats uppnå” i beslutsprocessen.