Vilken makt har EU? (video) 

 
 

Dela den här sidan: 

EU-fördragen ger Europeiska unionen vissa befogenheter. Vilka befogenheter har EU och hur fungerar de i relation till medlemsländerna?

EU-länder har enats om att ge unionen exklusiv befogenhet att sluta handelsavtal å blockets vägnar, samt att hantera euron.

Inom många andra områden delar EU befogenheter med medlemsländerna, vilket innebär att såväl EU som medlemsländerna kan besluta om lagstiftning. I ytterligare andra områden har medlemsländerna det huvudsakliga ansvaret medan EU stödjer eller kompletterar åtgärderna.

Ta reda på mer i vår video.