Nedtvingade flyget i Minsk: Talmannen kräver starkt, omedelbart och enat svar från EU 

 
 

Dela den här sidan: 

David Sassoli uppmanade EU till ett starkt svar på söndagens framtvingade landning av ett Ryanair-plan i Minsk och det omedelbara frisläppandet av dem som hålls kvar av Belarus.

Talman Sassoli höll anförande vid Europeiska rådet den 24 maj.  

Europaparlamentets talman vädjade vid inledningen av Europeiska rådet den 24 maj.
– En internationell utredning är utan tvekan vad som behövs för att fastställa om flygtransporten och passagerarnas säkerhet riskerades av ett enskilt land, och om det skett ett brott mot Chicago-konventionen, sade talmannen inför EU:s stats- och regeringschefer.


"Starkt, omedelbart och enat svar"

– Vårt svar måste vara starkt, omedelbart och enat. Europeiska unionen måste agera utan tvekan och straffa de skyldiga. Ikväll har ni ett ansvar att visa att unionen inte är en papperstiger, sade han.

Sassoli berörde även EU:s insatser mot klimatförändringarna och varnade för att Europaparlamentet inte per automatik kommer att godkänna slutsatserna från Europeiska rådet.
– För vårt vidkommande arbetar parlamentet för att nå ett ambitiöst klimat- och energipaket före sommaren, med ett stärkt system för att minska utsläpp och mer ambitiösa mål för förnybar energi och energieffektivisering, sade han.


Hyllade överenskommelse om covid-19-intyg

Talmannen hyllade överenskommelsen om det europeiska covid-19-intyget häromdagen. Intyget ska göra det lättare för människor att resa säkert i Europa.
- För parlamentet kan inte intyget bli ett villkor för den fria rörligheten. Vi har också tydliggjort att ingen får diskrimineras på grund av hälsoskäl eller hälsoval och vi vill bara att nödvändig information ska finnas med på intyget, sade han.

Även om vaccinationskampanjen inom EU snabbt går framåt, betonade Sassoli vikten av att hjälpa till utanför unionens gränser genom att exportera vaccin och tillhandahålla doser till låg- och medelinkomstländer. Han stödde också obligatoriskt tillgängliggörande av licenser för att främja produktion i dessa länder.

Avseende migration påpekade Sassoli att EU har en rättslig och moralisk skyldighet att rädda liv och lade till att människor måste kunna anlända till EU på ett säkert sätt utan att riskera att förlora sina liv. Han efterlyste en ”verklig” europeisk migrationsmottagningspolitik och hänvisade till den resolution som parlamentet godkände förra veckan.