Europas framtid: Medborgarpanelerna i fokus 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Medborgarpaneler för att diskutera EU:s framtid och ge rekommendationer pågår just nu för fullt. Ta reda på mer om medborgarpanelerna och vad de ska resultera i.

Konferensen om Europas framtid placerar medborgarna i fokus för diskussionerna om hur EU ska utvecklas  

Konferensen om Europas framtid placerar medborgarna i fokus för diskussionerna om hur EU ska utvecklas för att tackla framtida utmaningar. Medborgarpanelerna spelar en viktig roll då de kommer att diskutera idéer från evenemang som arrangerats över hela EU och förslag som skickats in via konferensens plattform. Panelerna ska lägga fram rekommendationer för diskussioner med EU-institutionerna och med andra intressenter.


Vem deltar?

Det finns fyra medborgarpaneler, och vid var och en deltar 200 medborgare. Panelmedlemmarna har valts ut slumpmässigt, men på ett sätt som speglar EU:s mångfald - exempelvis kommer varje panel att bestå av lika många män och kvinnor, och en proportionerlig fördelning av européer från stöder respektive landsbygd. Unga mellan 16 och 25 år kommer att utgöra en tredjedel av paneldeltagarna.


Vad kommer att diskuteras?

Varje panel kommer att hantera några av de ämnen som människor bjudits in att lämna förslag om:

  • Panel 1 - En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning/Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott/Digital omställning
  • Panel 2 - Europeisk demokrati/Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet;
  • Panel 3 - Klimat och miljö/Hälsa
  • Panel 4 - EU i världen/Migration

Paneldeltagarna kommer att kunna föra andra ämnen på tal. Oberoende experter kommer att finnas närvarande vid mötena för att ge råd.


När kommer medborgarpanelerna att mötas?

Varje panel kommer att träffas tre gånger. Den första omgången möten kommer att hållas under fyra helger mellan den 17 september och den 17 oktober i parlamentets lokaler i Strasbourg. Den andra omgången möten kommer att hållas online i november, och den tredje omgången i december och januari i städer över hela EU, om hälsoläget tillåter.


Schemat för de fyra medborgarpanelerna


Panel

Ämne

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

1

En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning/Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott/Digital omställning

17-19 september

5-7 november

25-27 februari *

2

Europeisk demokrati/Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet

24-26 september

12-14 november

10-12 december

(i Florens)

3

Klimat och miljö/Hälsa

1-3 oktober

19-21 november

7-9 januari

(i Warszawa)

4

EU i världen/Migration

15-17 oktober

26-28 november

11-13 februari*


*Den första och den fjärde panelens tredje omgång, som skulle ha ägt rum den 3-5 december i Dublin och den 14-16 januari i Maastricht, men sköts upp på grund av det rådande coronaläget.

Vad ska panelerna resultera i?

Panelerna ska formulera rekommendationer, vilka kommer att diskuteras vid plenarförsamlingarna som sammanför medborgare, representanter från EU-institutioner, nationella parlament och andra intressenter. Tjugo representanter från varje panel kommer att delta vid plenarförsamlingarna och kommer att presentera resultatet av panelens arbete.


Panelernas rekommendationer kommer att ingå i den slutliga konferensrapporten, som kommer att förberedas under våren 2022 av konferensens styrelse. Styrelsen består av representanter för Europaparlamentet, rådet och kommissionen (de institutioner som kommer att följa upp slutsatserna) liksom observatörer från alla konferensens intressenter. Rapporten kommer att formuleras i nära samarbete med plenarförsamlingen och kommer att behöva få dess godkännande.


Så kan du följa panelernas arbete

Panelsessionerna där alla deltagarna möts kommer att webbsändas. Du kan läsa mer om dem på konferensplattformen.