Europaparlamentet röstar ja till brexitavtalet 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

  • Nu återstår bara ett formellt steg innan utträdesavtalet träder i kraft
  • En omröstning med kvalificerad majoritet i rådet i morgon avslutar förfarandet
  • Brexit väntas äga rum den 31 januari 2020
På onsdagen röstade Europaparlamentet ja till avtalet om Storbritanniens EU-utträde  

På onsdagen godkände Europaparlamentet avtalet om Storbritanniens EU-utträde med 621 ja-röster, 49 nej-röster och 13 nedlagda röster.

I debatten innan omröstningen med Nikolina Brnjac från det kroatiska ordförandeskapet, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och EU:s chefsförhandlare för brexit Michel Barnier utvärderade ledamöterna hur utträdesprocessen fortlöpt hittills och diskuterade vilka framtida utmaningar som återstår.

De flesta representanter för de politiska grupperna betonade omröstningens historiska betydelse, men underströk att Storbritanniens utträde inte innebär slutet för förbindelserna mellan landet och EU och att banden som binder samman Europas folk är starka och kommer att upprätthållas. De sa också att det finns all anledning att dra lärdom av brexit och tackade Storbritannien och de brittiska ledamöterna för deras insatser under landets EU-medlemskap.

Många talare varnade samtidigt för att förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien kommer att bli svåra, särskilt om man tar hänsyn till tidsramen i utträdesavtalet.

Du kan se debatten igen genom att klicka på länkarna nedanför:

Inledningsanförande av Guy VERHOFSTADT (RE, BE), samordnare för Europaparlamentets brexitstyrgrupp.

Inledningsanföranden av Nikolina BRNJAC från det kroatiska ordförandeskapet och Ursula VON DER LEYEN, EU-kommissionens ordförande.

Europaparlamentets politiska grupper - första omgången talare.

Ledamöterna (del 1).

Ledamöterna (del 2).

Ledamöterna (del 3).

Avslutande anföranden av Michel BARNIER, EU:s chefsförhandlare för brexit och Nikolina BRNJAC.

Avslutande anförande av David SASSOLI, Europaparlamentets talman.

De framtida förbindelserna med Storbritannien

Europaparlamentets ”UK coordination group”, ledd av utskottet för utrikesfrågors (AFET) ordförande David McAllister (EPP, DE), kommer att samarbeta med EU:s arbetsgrupp för förbindelserna med Storbritannien och samordna sitt arbete med utskotten för utrikesfrågor, internationella handelsfrågor (INTA) och alla andra relevanta utskott. Europaparlamentet kommer noggrant att följa EU:s chefsförhandlare Michel Barniers arbete och fortsätta påverka förhandlingarna genom att anta resolutioner. Det slutgiltiga framtida avtalet måste också godkännas i sin helhet av kammaren.

Citat

- Det gör mig djupt ledsen att vi har nått till denna punkt. Femtio års integration kan inte enkelt upplösas. Vi kommer alla att behöva arbeta hårt för att bygga nya förbindelser, som alltid bör fokusera på att skydda medborgarna och deras intressen. Ingenting kommer att bli enkelt. Det kommer att uppstå svåra situationer som kommer att testa vår framtida relation. Detta har vi känt till redan från början. Jag är dock säker på att vi kommer att övervinna alla skillnader och finna gemensamma lösningar, sa Europaparlamentets talman David Sassoli efter den historiska omröstningen.

Nästa steg

För att kunna träda i kraft måste utträdesavtalet nu slutligen godkännas av EU-ländernas regeringar i rådet (kvalificerad majoritet).

Den planerade övergångsperioden inleds den första februari och väntas löpa ut den sista december 2020. Det innebär att ett avtal om framtida förbindelser mellan EU och Storbritannien måste vara helt färdigförhandlat innan årets slut om det ska kunna träda i kraft den första januari 2021.

Övergångsperioden kan förlängas en gång i ett eller två år, men beslutet att göra det måste fattas av den gemensamma kommittén (EU-UK Joint Committee) innan den första juli i år.

Om det framtida avtalet hänvisar till behörighetsområden som EU delar med medlemsländerna, t.ex. investeringsskydd, måste det, förutom av Europaparlamentet, också ratificeras av de nationella parlamenten i EU:s medlemsländer.

Bakgrund

Omröstningen i kammaren ägde rum mot bakgrund av att ratificeringsförfarandet i Storbritannien avslutats och att Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor sedan tidigare godkänt avtalet. Del två i utträdesavtalet skyddar EU-medborgare som bor i Storbritannien och brittiska medborgare som bor i de övriga EU-länderna, såväl som deras familjer. Enligt bestämmelserna kommer alla rättigheter till social trygghet som medges av EU-lagstiftningen att få finnas kvar och rättigheterna kommer att garanteras livet ut. Alla relevanta administrativa förfaranden måste vara öppna, smidiga och effektiva. Genomförandet och tillämpningen av dessa krav kommer att ses över av en oberoende myndighet med befogenheter som liknar de som EU-kommissionen har.