EU och Storbritannien: Ledamöterna visar orubbligt stöd för EU:s ståndpunkt  

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Parlamentet har antagit ett betänkande som kritiserar den brittiska regeringens hantering av förhandlingarna med EU ©Thaut Images/AdobeStock  
  • Ledamöterna står fast bakom EU:s förhandlare Michel Barnier
  • EU kan inte godta att Storbritannien bara plockar russinen ur kakan
  • Europaparlamentet kräver avtal om lika villkor och om fiske för att godkänna

Parlamentet beklagar att oenigheterna förblir stora och att tiden nu är knapp för att nå ett avtal om framtida förbindelser mellan EU och Storbritannien.

I ett betänkande som parlamentet antog med stor majoritet på torsdagen slår kammaren fast sin position om de pågående förhandlingarna om ett framtida partnerskap mellan EU och Storbritannien. Ledamöterna beskriver hur brittiska regeringen försöker plocka russinen ur kakan. De varnar för detta och menar att ett övergripande avtal ligger i båda parters intresse. Man noterar också parternas åtagande att intensifiera förhandlingarna i juli.

Parlamentarikerna beklagar att man knappt kommit någonvart i förhandlingarna efter fyra rundor och att oenigheterna fortfarande är betydande.

Att britterna nu plockar bland godbitarna och vill ha tillgång till inre marknaden efter brexit är helt oacceptabelt för EU, menar de, och är djupt oroade över att den brittiska regeringen bara verkar vilja förhandla om frågor som är viktiga för dem.

Betänkandet upprepar också parlamentets fulla och orubbliga stöd för EU:s chefsförhandlare Michel Barnier i hans samtal med sina brittiska motparter. Detta förtroende bottnar i det politiska mandat som EU-länderna och parlamentet gett honom.

Parlamentarikerna kräver att Storbritannien nu respekterar åtagandena i den politiska förklaring som undertecknats av Boris Johnson och godkänts av både EU och Storbritannien.

Utträdeskrav

För att bygga upp det förtroende som krävs för att nå fram till ett avtal om de framtida förbindelserna måste protokollet om Irland och Nordirland följas till punkt och pricka och utträdesavtalet genomföras korrekt och fullständigt, inte minst i fråga om medborgarnas rättigheter, står det i texten. Det gäller både EU-medborgare i Storbritannien och brittiska medborgare i EU.

Konkurrens på lika villkor och fisket

Fler villkor måste också uppfyllas för att parlamentet ska ge sitt godkännande. Den brittiska regeringen måste gå med på lika villkor – gemensamma regler och standarder – på områden som miljöskydd, arbetsnormer och statligt stöd. Dessutom måste man komma fram till ett godtagbart fiskeavtal. Det här är nödvändigt, eftersom landet ligger så nära geografiskt och i så hög grad är sammanlänkat med och anpassat till EU:s regler, och dessutom beroende av dem.

Den brittiska regeringen har hittills inte deltagit i några förhandlingar om lika konkurrensvillkor, påpekas det i texten.

Betänkandet, som antogs med 572 ja-röster, 34 nej-röster och 91 nedlagda röster, kommer att offentliggöras här (18 juni 2020).

Citat

”EU och Storbritannien har visat att de nu är redo att på allvar sätta fart på förhandlingarna under juli månad. I det betänkande som mycket lägligt antas i dag förklarar sig Europaparlamentet villigt att förhandla fram ett ambitiöst och rättvist avtal, utan att tumma på sina principer och mål.” Det säger David McAllister (EPP, Tyskland), ordförande för Europaparlamentets utrikesutskott och brittiska samordningsgruppen, i en kommentar till omröstningen i kammaren och resultaten från högnivåmötet mellan EU och Storbritannien den 15 juni.

Klicka på namnen och se oklippta inlägg i kammaren av

David McAllister

Bernd Lange (S&D, Tyskland), ordförande för utskottet för internationell handel och ledamot av brittiska samordningsgruppen

Kati Piri (S&D, Nederländerna), medföredragande och ledamot av brittiska samordningsgruppen

Christophe Hansen (S&D, Luxemburg), medföredragande och ledamot av brittiska samordningsgruppen

Bakgrund

Den nuvarande övergångsperioden tar slut den 31 december 2020. För att ett nytt handelsavtal och en generell överenskommelse ska kunna träda i kraft måste undertecknandet ske senast i oktober av förhandlingsparterna. Sedan ska texten godkännas av både Europaparlamentet och det brittiska parlamentet. Om det skulle bli fråga om ett så kallat blandat avtal måste alla EU-länders parlament underteckna.