Begränsandet av klimatförändringarna går via EU:s rena energipolitik 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Att hantera klimatförändringarna är en prioritering för EU. Ta reda på vad ledamöterna har gjort för att stimulera energieffektivisering och användningen av förnybara energikällor.

Parlamentet har godtagit förslaget om att förnybar energi ska uppgå till minst 32,5 procent år 2030 ©AP Images/European Union-EP  

Under 2016 presenterade Europeiska kommissionen ett antal förslag om ren energi, vars syfte är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringarna, och samtidigt minska EU:s beroende av import av fossila bränslen. Förslagspaketet omfattar tre förslag: ett om förnybar energi, ett om energieffektivitet och ett om en kontrollmekanism. I november 2018 godtog Europaparlamentet den senaste versionen av dessa förslag.

Förnybar energi

Under de senaste åren har andelen energi som konsumeras som kommer från förnybar energi fördubblats, från 8,5 procent 2014 till 17 procent 2016. Och EU är på väg att nå sitt mål på 20 procent år 2020.


EU-länderna enades 2014 om att andelen bör öka till 27 procent till år 2030. Under nya regler som godtagits av parlamentet ska den uppgå till minst 32 procent. De kommer också att stimulera privatpersoners rätt att producera, förvara och konsumera sin egen elektricitet från förnybara energikällor utan att behöva betala avgifter eller skatter för den.


Läs mer om andelen förnybar energi i EU-länderna.


Energieffektivisering

Bättre energieffektivitet skulle inte bara kunna minska utsläppen av koldioxid, utan också minska den 350 miljoner euro stora energiimportkostnaden varje år. Det är därför som EU:s lagstiftare har godkänt bindande mål för att minska energikonsumtionen inom hela EU med 32,5 procent till år 2030.

Ett viktigt förbättringsområde är uppvärmning och luftkonditionering av byggnader som utgör 40 procent av all energi som konsumeras inom EU. Ungefär 75 procent av denna konsumtion beräknas vara ineffektiv.


I april 2018 godkände parlamentets kammare nya regler för byggnaders energiprestanda. Enligt reglerna ska medlemsländerna förbereda nationella långsiktiga strategier för att stödja renovering av bostads- och icke-bostadsfastigheter. Målet är att byggnader inom EU år 2050 i princip inte ska använda någon energi överhuvudtaget.


Därutöver förenklade Europaparlamentet förra året energimärkningen för produkter i hemmet, såsom lampor, teveapparater och dammsugare, för att underlätta för konsumenter att jämföra deras energieffektivitet.


Kontrollmekanism

Ledamöterna godtog också en så kallad "styrning av energiunionen". Det är en kontrollmekanism för att granska EU:s utveckling för att uppnå energi- och klimatmålen till år 2030, särskilt de som gäller energieffektivisering och förnybar energi.


Nästa steg

Tre stycken lagar om ren energi trädde ikraft den 24 december 2018. EU:s medlemsstater måste införliva de nya direktiven om förnybar energi och energieffektivisering i respektive nationell lagstiftning.


Vill du veta mer om begränsandet av klimatförändringarna?

Upptäck vilka åtgärder EU har tagit för att minska på utsläppen av växthusgaser, samt fakta och siffror om klimatförändringarna i Europa.