Erasmus får en uppgradering 

 
 

Dela den här sidan: 

Förra året deltog fler än 250 000 studenter i Erasmusprogrammet  

Erasmus, det populära europeiska utbytesprogrammet, har fått en uppgradering. Nästa fas kommer att kallas "Erasmus+" och programmet som godkändes 2013 täcker nu in utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och för första gången även sport.

Fler än tre miljoner studenter har haft nytta av Erasmus stipendier sedan utbytesprogrammet lanserades 1987. Förra året slogs rekord då fler än 270 000 Erasmusstudenter valde att antingen läsa en del av sin högre utbildning utomlands eller att praktisera vid ett företag i utlandet. I det nya Erasmus+ programmet är projekt på idrottsområdet som särskilt riktar sig mot motionsidrott eller initiativ för att bekämpa doping, våld, diskriminering och intolerans kvalificerade för finansiering. Studenter som vill ta en mastersexamen i ett annat EU-land kommer nu att kunna ansöka om förmånliga lån.