Covid-19: Hur gör EU på hälsoområdet? Intervju med miljöutskottets ordförande 

 
 

Dela den här sidan: 

Pascal Canfin, som är ordförande i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet berättar om hur EU har hanterat hälsoaspekterna av coronakrisen.

Pascal Canfin, ordförande i Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet  

När Europa står inför ett ökande antal covid-19-fall, vilka lärdomar har dragits av den första vågen?
– Covid-krisen är en aldrig tidigare skådad utmaning för vårt samhälle. Vi vet att vi kommer att behöva ett vaccin, men vi vet också att det kommer att ta tid.

–  Vi har lärt oss av den första vågen att samordning är avgörande. Icke samordnade åtgärder, gränsförvaltning och redovisningsmetoder gällande hälsa har varit några av de viktigaste frågorna där förbättringar ansågs nödvändiga. Därför välkomnar jag EU-kommissionens nya förslag om att ta itu med gränsöverskridande hälsohot och det reviderade mandatet för EU:s Smittskyddsmyndighet (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

– Ur ett större perspektiv har krisen gjort det möjligt för EU att, med återhämtningsplanen, ta ett stort steg framåt i den europeiska integrationen. EU:s nya folkhälsoprogram kommer att göra det möjligt för oss att stödja våra sjukhus, se till att vi har de medicinska produkter som behövs och framför allt stödja vårdpersonal som har stått i främsta ledet i kampen under de senaste månaderna. Vi måste också se till att den ekonomiska återhämtningen inte strider mot vår klimat- och miljöagenda.


Läs mer om EU:s åtgärder för att stödja forskning om ett covid-19 vaccin

Gå till ursprungssidan

EU:s nya folkhälsoprogram kommer att göra det möjligt för oss att stödja våra sjukhus, se till att vi har de medicinska produkter som behövs och framför allt stödja vårdpersonal som har stått i främsta ledet i kampen under de senaste månaderna.

Pascal Canfin 

Ett effektivt och säkert vaccin är den mest sannolika lösningen för att stoppa pandemin. Gör EU tillräckligt för att stödja dess utveckling och säkerställa tillgång för alla i EU?

– Det tar vanligtvis tio år att skapa ett vaccin, så det vi försöker uppnå är en enorm utmaning. Kommissionen leder förhandlingarna med läkemedelsföretagen för att se till att så snart vi hittar ett vaccin kommer vi kunna tillhandahålla det till alla européer.

– Vi stödjer kommissionens åtgärder, men som ordförande för miljöutskottet har jag begärt insyn och öppenhet i inköpsprogrammet. Idag har vi inga uppgifter om de bestämmelser som ingår i förhandsavtalen mellan kommissionen och läkemedelsföretagen. Om vi vil bygga upp förtroendet behöver vi insyn, särskilt när det gäller priser, produktionsplatser, immateriella rättigheter och avtal, ansvar och skadeersättning i samband med eventuella skador som orsakas av ett vaccin. Vi måste också se till att EU:s budget används noggrant och kontrollerat.


I början av pandemin kritiserades EU för otillräckligt samarbete. Medlemsstaterna har huvudansvaret för hälso- och sjukvårdspolitiken, men bör mer göras på EU-nivå?

– EU bör göra mer för att förhindra framtida pandemier. Liksom för många andra ämnen måste dessa frågor behandlas i lämplig omfattning, och ingen enskild medlemsstat är rustad att agera på egen hand.

– Ett EU som skyddar innebär också att man måste ta itu med det faktum att hälsa och miljö är sammanknutna. Många experter har redan varnat för kopplingarna mellan klimatförändringar och pandemier.

– I och med klimatkrisen, särskilt avskogningen, kan denna typ av pandemi inträffa mer regelbundet. Vi måste fortsätta att agera konkret när det gäller klimatförändringarna och förbereda våra hälso- och sjukvårdssystem för att kunna hantera det.


Läs mer om EU:s åtgärder mot covid-19 i vår tidslinje