EU-institutionernas ABC (nyhetsgrafik) 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Institutionerna finns för att företräda folket och för att möta ländernas intressen inom EU. Ta en titt på nyhetsgrafiken för att få en snabbguide till EU:s institutioner.

EU-institutionernas ABC  

Ta reda på vad Europaparlamentet gör och vilket ansvar Europeiska kommissionen har. Lär dig vad Europeiska rådet är och hur det sklijer sig från Europeiska unionens råd.

Ett nytt parlament kommer att väljas i maj och en av de nya ledamöternas första uppgifter är att hålla utfrågningar av kommissionärskandidaterna innan de godtar den nya Europeiska kommissionen. Sätt dig in i vilken roll som respektive EU-institution har innan själva processen drar igång med hjälp av nyhetsgrafiken nedan.

Nyhetsgrafik: Institutionernas ABC