Dela den här sidan: 

Vad händer efter den 26 maj nu när det nya Europaparlamentet har valts? Läs mer om nästa steg i nyhetsgrafiken.

Mellan den 23 och 26 maj valde röstberättigade medborgare i EU de 751 ledamöter som ska representera våra intressen. Nu är det upp till ledamöterna att välja nästa ordförande i EU-kommissionen och dennes team.

Så går valet av toppkandidater och kommissionen till  

Mellan den 23 och 26 maj valde röstberättigade medborgare i EU de 751 ledamöter som ska representera våra intressen. Nu är det upp till ledamöterna att välja nästa ordförande i EU-kommissionen och dennes team.

Toppkandidater i kamp om kommissionsordförandeposten
Europeiska politiska partier har valt sina respektive toppkandidater för posten som ordförande i EU-kommissionen. Baserat på valresultatet, kommer EU-ländernas ledare att föreslå en kandidat till kommissionsordförande. Parlamentet har sagt att det inte kommer att acceptera en kandidat som inte har deltagit i toppkandidatprocessen.

Innan förslaget presenteras, och innan den första plenarsessionen för denna mandatperiod tar plats i Strasbourg med start den 2 juli, ska de nya och omvalda ledamöterna bestämma vilken, om någon, partigrupp de kommer att delta i. Under förra mandatperioden fanns sammanlagt åtta partigrupper i Europaparlamentet.

Under den första plenarsessionen kommer ledamöterna besluta om vem som blir Europaparlamentets nästa talman samt vilka som blir vice talmän under den nya mandatperioden.

Kammaren förväntas även rösta om vem som blir kommissionens nya talman under sammanträdet den 2 juli.

Sedan är det upp till medlemsländerna att föreslå kommissionärerna, i samarbete med den nya kommissionsordföranden.

De nominerade kommissionskandidaterna kommer att utsättas för granskning av de parlamentsutskott som ansvarar för deras respektive ansvarsområden, innan kammaren röstar om huruvida kommissionen i sin helhet ska godkännas eller inte.

Innan förslaget presenteras, och innan den första plenarsessionen för denna mandatperiod tar plats i Strasbourg med start den 2 juli, ska de nya och omvalda ledamöterna bestämma vilken, om någon, partigrupp de kommer att delta i. Under förra mandatperioden fanns sammanlaggt åtta partigrupper i Europaparlamentet.