Nytt Europaparlament och ny EU-kommission 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Europaparlamentets kammare  

Mellan den 23 och 26 maj gick 200 miljoner väljare i de 28 EU-länderna till rösturnorna för att välja ledamöter till Europaparlamentet.

Ledamöterna i sin tur röstade den 16 juli 2019 fram Ursula von der Leyen som ny ordförande för EU-kommissionen. Hon blev därmed den första kvinnan någonsin på posten.


Von der Leyen kommer nu att bilda ett team tillsammans med de, av medlemsländerna nominerade, kommissionärskandidaterna. Kandidaternas kunskap och kompetens kommer sedan att prövas av parlamentets utskott i utfrågningar som väntas äga rum i slutet av september och början av oktober.


När utfrågningarna är avslutade kommer Europaparlamentets ledamöter, i slutet av oktober, att rösta för att godkänna eller fälla det föreslagna kommissionskollegiet som helhet.


EU-kommissionen och dess ordförandes legitimitet vilar därmed på Europaparlamentets legitimitet och det demokratiska valet av dess ledamöter.

Under andra plenarsessionen i juli röstade ledamöterna om ny kommissionsordförande.  

Nya Europaparlamentet 

Det nya Europaparlamentet träffades för första gången den andra till fjärde juli i Strasbourg.  

Den första uppgiften för det nyvalda parlamentet var att utse en talman för de kommande två och ett halvt åren. Kammaren valde också 14 vice talmän, fem kvestorer och slog fast de ständiga utskottens och underutskottens storlek och sammansättning. Beslut kring nomineringar i utskotten fattades av de politiska grupperna och tillkännagavs under plenarsessionen. Utskotten valde i sin tur utskottsordföranden och vice-ordföranden under sina första möten i juli.

Den som ska utses till kommissionsordförande, måste få en absolut majoritet av parlamentarikernas röster  

Valet av EU-kommissionens ordförande 

Europaparlamentet valde Ursula von der Leyen till ny ordförande för EU-kommissionen i en sluten omröstning den 16 juli.  

Innan valet presenterar ordförandekandidaten sitt politiska program och prioriteringar för de kommande fem åren. Den tilltänkta nya ordföranden måste få stöd av en absolut majoritet av parlamentets ledamöter (hälften av samtliga ledamöter plus en), och därmed få sin demokratiska legitimitet direkt från ledamöterna.

Talmannen utses för två och ett halvt år  

Utfrågningar av de nominerade kommissionärerna 

De offentliga utfrågningarna väntas äga rum i september och oktober. 

Rådet antar, i samförstånd med kommissionens tillträdande ordförande, en förteckning över kandidater till kommissionsledamöter. Dessa nominerade kommissionärer frågas ut i olika parlamentsutskott inom sina framtida ansvarsområden - utfrågningarna fokuserar på såväl kandidaternas kompetens som lämplighet för det nya jobbet.


EU-flaggorna vajar utan kommissionens byggnad i Bryssel  

Valet av EU-kommissionen 

Så fort som Europaparlamentet godkänt den nya EU-kommissionen kan den formellt tillsättas av EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet, som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet. 

Den samlade kommissionen, inklusive ordföranden och EU:s utrikesrepresentant, måste väljas av en absolut majoritet av ledamöterna, med namnupprop, efter att den tilltänkta kommissionsordföranden har presenterat hela kommissionärskollegiet och de olika programmen för Europaparlamentet.