Framtidens EU: dra nytta av globaliseringen  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Den 16 maj debatterade ledamöterna ett reflektionsdokument från EU-kommissionen om hur EU ska arbeta med globalisering i framtiden. Ta en titt på vad parlamentet redan gjort på området.

Ledamöterna vill skydda arbetstagares rättigheter och samtidigt dra nytta av globaliseringens fördelar©AP Images/European Union-EP  

Globaliseringen erbjuder stora möjligheter för att skapa välstånd och jobb, men den kan också innebära ett störningsmoment. EU har alltid arbetat för att dra den mesta nyttan av den, och samtidigt tackla dess negativa effekter genom att fastställa regler och arbeta tillsammans med andra länder.

Vad har parlamentet gjort nyligen?

EU är den största aktören inom global handel och använder sin ekonomiska styrka för att sätta en hög standard på produkter som importeras och samtidigt främja sina värden utomlands. Ledamöterna har alltid varit noga med att använda denna makt genom att kräva tillägg till EU-avtal. Under förhandlingarna om ett handelsavtal med Kanada (Ceta) nyligen ledde Europaparlamentets tryck att den kontroversiella tvistlösningsmekanismen mellan stat och investerare ersattes av ett domstolssystem för investeringar. Lösningen ökar öppenheten och garanterar statlig kontroll över valet av domare. Det var också tack vare Europaparlamentet som EU:s regler för att förhindra handel med varor och tjänster som kan bidra till tortyr och avrättningar ändrades. De inkluderar nu ett förbud om att marknadsföra eller transportera verktyg som kan användas för grymma, inhumana och degraderande behandling av människor utanför EU.

För att förhindra att handeln med mineraler finansierar konflikter och brott mot mänskliga rättigheter godkände ledamöterna ett förslag till EU-förordning i mars som tvingar alla EU-importörer av tenn, volfram, tantal och guld att kontrollera sina leverantörer. Stora tillverkare kommer också att tvingas presentera hur de kommer att granska sina källor för att följa reglerna.

Parlamentet uppmanar ofta också kommissionen att förbereda ny lagstiftning genom att anta resolutioner på eget initiativ. I april efterlyste exempelvis ledamöter EU-regler som tvingar textil- och klädleverantörer att respektera arbetstagares rättigheter. Samma månad begärde ledamöter också att ett gemensamt certifieringssystem införs för palmolja som släpps ut på EU:s marknad,  i syfte att tackla ohållbar oljeproduktion, som orsakar avskogning och hotar djurarter.

Globaliseringen och jobben
Ledamöter är också engagerade i hur globaliseringen påverkar sysselsättning, genom att till exempel stödja initiativ som stärker arbetstagares rättigheter. Parlamentet arbetar för närvarande för att skydda människor i nya former av anställningar skapade inom den digitala ekonomin. Parlamentet stödjer också globaliseringsfonden, vars syfte är att hjälpa arbetstagare som blivit övertaliga att hitta nytt jobb. Exempelvis förväntas budgetutskottet den 11 maj att godkänna 2,6 miljoner euro till 821 tidigare Nokia-anställda i Finland.

Därutöver förordar ledamöter åtgärder för att bekämpa orättvis konkurrens från länder utanför EU. Det gjorde de exempelvis när de krävde en EU-strategi efter en ökning av billig EU-import av järnvägsutrustning. Som alltid handlar det om att hitta rätt balans, såsom i exemplet med Kina.

Detta är bara några exempel på vad parlamentet har gjort angående globalisering under de senaste månaderna, men de ger en bild över de olika sätt som ledamöterna är engagerade i att den ska fungera för européerna.

Debatt om den europeiska integrationens framtid

Kommissionen kommer att publicera fem reflektionsdokument fram till slutet på juni som en startpunkt för en debatt om framtiden för europeisk integration. Varje dokument handlar om ett särskilt tema: Europas sociala dimension, globalisering, ekonomiska och monetära unionen, försvar och finanser. Dokumenten innehåller idéer och scenario för hur Europa kan se ut 2025, men utan specifika förslag. Initiativet med dokumenten når sin slutpunkt i mitten av september när kommissionsordförande Jean-Claude Juncker håller sitt årliga anförande om tillståndet i den Europeiska unionen.  

Artikeln uppdaterades den 16 maj för att inbegripa debatten i kammaren.

Eurobarometer-undersökning 2017 
  • De flesta svarande vill att EU gör mer inom: 
  • Främja fred och demokrati i världen (73%) 
  • Ekonomisk politik (58%) 
  • Utrikespolitik (57%)