Schengen: vilka utmaningar påverkar det gränsfria området 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Schengen står inför utmaningar som riskerar hela dess existens. Läs mer om frågorna och deras konsekvenser för det gränsfria området.

Visum för Schengenområdet ©AP images/European Union -EP  

Parlamentet fördömer fortsatta inre gränskontroller inom Schengenområdet, i ett betänkande som antogs den 30 maj 2018.

I betänkandet om Schengenområdets funktion varnar ledamöterna för att det passfria området utsätts för "enorm press".

– De nationella regeringarna har utsett Schengen till syndabock för säkerhetspolitiska misslyckanden och för svagheten i det gemensamma europeiska asylsystemet. Men Schengen är inte problemet, det är lösningen, sade betänkandets författare, den portugisiske EPP-ledamoten Carlos Coelho. 

Coelho varnade att retoriken att skylla på den fria rörligheten riskerar att förstöra det unika Schengensystemet.
– Om Schengen försvinner, försvinner det medborgarnas Europa vi har idag, sade han vidare.

Schengen är inte problemet, det är lösningen

Carlos Coelho 

Föredragande för parlamentets betänkande om Schengenområdets funktionssätt

En skrämmande tid för Schengenområdet

Kontroller vid vissa gränser infördes som svar på terrorattackerna i Europa och den omfattande mängden flyktingar som kom till EU 2015. Flödet av migranter och asylsökande sågs som ett hot mot den inre säkerheten och drabbade medlemsländer använde reglerna i Schengens gränskodex för att införa inre gränskontroller. De ska vara tillfälliga och extraordinära åtgärder, men mer än två år senare har Schengenområdets vanliga funktion fortfarande inte återupprättats.


EU-kommissionen har en uppdaterad lista på vilka länder som fortfarande tillämpar inre gränskontroller.

– De inre gränserna är fortfarande på plats, främst eftersom vi får betala priset för problem som faller utanför Schengens omfattning, såsom asylpolitiken, sade Coelho..


Hur mycket kostar gränskontrollerna och vilka drabbas?

Gränskontrollerna stör den fria rörligheten för människor, varor och tjänster. De påverkar främst pendlare (1,7 miljoner människor pendlar dagligen för att arbeta i ett annat EU-land), turism och transportföretag. Dessutom tillkommer administrativa och infrastrukturella kostnader för den offentliga sektorn.

Under de två åren beräknas gränskontrollerna ha kostat 25-50 miljarder euro i engångskostnader och 2 miljarder euro årligen i operationella kostnader. Läs mer i vårt bakgrundsmaterial.

Förstärka Schengenområdet

EU har nyligen antagit flera olika åtgärder för att förstärka skyddet i Schengenområdet:

  • Systematiska kontroller vid EU:s yttre gränser på alla som reser in i EU – inklusive EU-medborgare – infördes i april 2017.
  • Nya registreringsystem för inresa och utresa för att registrera icke-EU-medborgares rörelse inom Schengenområdet, som samtidigt snabbar upp kontrollerna.
  • Förstärkt yttre gränskontroll genom skapandet av den Europeiska gräns-och kusbevakningsmyndigheten.
  • Mer befogenheter till Europol, EU:s polismyndighet, för att intensifiera arbetet mot terrorism.

Återupprätta Schengen

Ledamöterna stödjer EU-kommissionens färdplan för att återupprätta det gränsfria området, och har lämnat synpunkter på hur arbetet kan fortskrida.
– Lösningen handlar om politisk vilja. Trots ett europeiskt ramverk fortsätter gränserna att vara en nationell angelägenhet, och bara medlemsländer kan ändra det, sade Coelho.

Enligt parlamentet är Bulgarien och Rumänien redo att gå med i Schengenområdet och uppmanar rådet att godkänna deras anslutning.


Schengenområdet i siffror 
  • 26 – antalet länder som ingår i Schengenområdet 
  • 4 – Så många länder utanför EU är med i Schengenområdet (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) 
  • 5 – Så många EU-länder är inte med i Schengenområdet (Bulgarien, Cypern, Kroatien, Irland och Rumänien)  
  • 50 000 – Så många kilometer är Schengenområdets yttre gräns