Dela den här sidan: 

Artiklar 

cover picture        

Hur finansieras EU, och vad används pengarna till? Läs vidare för att få EU:s långtidsbudget och besluten bakom förklarade.

cover picture for infographic on the European Parliament's position in the EU long-term budget negotiations showing what priorities require new funds        

Parlamentsledamöter vill se en stark EU-budget för 2021-2027 som klarar av utmaningarna som Europa står inför och lever upp till medborgarnas förväntningar.

MFF Banner Campaign Material        

Att investera i Europa handlar inte om miljoner euro. Det handlar om miljoner människor.

Artiklar 

Artiklar 

Lamassoure intervjuas        

EU bör i framtiden vara mindre beroende av direkta budgetära bidrag från medlemsländerna och istället anta ett förnyat system med “egna medel”, såsom har varit fallet tidigare under flera årtionden. Det föreslår ett betänkande som kommer att presenteras i parlamentet på torsdag. Den franske EPP-ledamoten Alain Lamassoure är medförfattare till rapporten, och berättade inför presentationen att förslagen inte innebär någon förflyttning av makt från de nationella parlamenten till Bryssel.

EU:s fleråriga budget: Redo för nya förhållanden        

Europaparlamentet efterlyser större flexibilitet i EU:s fleråriga budgetram för att bättre kunna hantera oförutsedda händelser. Ett nytt avtal mellan parlamentet och medlemsstaterna ska bana väg för förbättrad krishantering i exempelvis frågor som rör säkerhet, migration och naturkatastrofer.