EUs långtidsbudget 
Covid-19-återhämtning och EU:s budget för 2021-2027 

Ekonomi  Uppdaterat: 
 
Skapat:   

En ambitiös långtidsbudget kommer att vara avgörande för att starta om ekonomin och bygga ett grönt, digitalt och motståndskraftigt Europa efter covid-19. Ta reda på hur.

Dela den här sidan: 

Artiklar 

       

Hur finansieras EU, och vad används pengarna till? Läs vidare för att få EU:s långtidsbudget och besluten bakom förklarade.

       

Att investera i Europa handlar inte om miljoner euro. Det handlar om miljoner människor.

Pressmeddelanden 

Pressmeddelanden: slutsatser av förhandlingarna 

Videor 

Artiklar 

Videor 

Artiklar 

       

Ledamöterna godkände den största budgeten någonsin för kultur- och kreativa sektorer vid majsessionen - 2,5 miljarder euro för åren 2021-2027.

Videor 

Artiklar 

Videor 

       
(Videons längd:) 

       
(Videons längd:) 

Artiklar 

       

EU bör i framtiden vara mindre beroende av direkta budgetära bidrag från medlemsländerna och istället anta ett förnyat system med “egna medel”, såsom har varit fallet tidigare under flera årtionden. Det föreslår ett betänkande som kommer att presenteras i parlamentet på torsdag. Den franske EPP-ledamoten Alain Lamassoure är medförfattare till rapporten, och berättade inför presentationen att förslagen inte innebär någon förflyttning av makt från de nationella parlamenten till Bryssel.

       

Europaparlamentet efterlyser större flexibilitet i EU:s fleråriga budgetram för att bättre kunna hantera oförutsedda händelser. Ett nytt avtal mellan parlamentet och medlemsstaterna ska bana väg för förbättrad krishantering i exempelvis frågor som rör säkerhet, migration och naturkatastrofer.

       

Parlamentsledamöter vill se en stark EU-budget för 2021-2027 som klarar av utmaningarna som Europa står inför och lever upp till medborgarnas förväntningar.

Videor 

       
(Videons längd:) 

       
(Videons längd:)