Europeiska solidaritetskåren: möjligheter för unga  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Är du mellan 18 och 30 år och vill vara med och göra vårt samhälle lite bättre? Anmäl dig till Europeiska solidaritetskåren!

Europeiska solidaritetskåren  

Europaparlamentarikerna utvidgade omfattningen av den Europeiska solidaritetskåren och godkände dess program för åren 2021-2027 den 18 maj.

Det nya programmet för Europeiska solidaritetskåren kommer för första gången att vara ett eget volontärsprogram som för första gången har sin egen budget. Det kommer också att inbegripa humanitärt bistånd som tidigare var ett eget program.

Det nya programmet kommer att vara mer inkluderande än det tidigare, och kommissionen och medlemsländerna måste presentera planer för att öka deltagandet av unga människor som tillhörande missgynnade grupper. Unga människor kommer också att kunna vara volontärer i sitt hemland.

Programmet föreslår volontäraktiviteter för unga mellan 18 och 30 år och Europaparlamentet har framgångsrikt ökat dess budget med 15 procent jämfört med det tidigare programmet (2018-2020). 

Vad är Europeiska solidaritetskåren?

Den Europeiska solidaritetskåren inrättades 2016 och ska ge ungdomar chansen att arbeta som volontärer eller med projekt som gynnar samhället och människor i Europa.

I solidaritetskåren kan ungdomar skaffa värdefulla erfarenheter för sin personliga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, bland annat genom utbildning, samtidigt som de hjälper andra människor.

Projekten handlar t.ex. om utbildning, hälsa, miljöskydd och arbete med barn och äldre, med migranter och asylsökande. Fokus ligger på välgörenhetsarbete. Kårens verksamhet får inte gå ut över befintliga arbetstillfällen eller praktikplatser och ska hjälpa till att stärka företagens samhällsansvar.

- Att vara volontär är solidaritet i sin renaste form och ligger i hjärtat av EU:s värden. Vårt nya program är mer fokuserat och erbjuder unga människor i Europa så mycket mer, förklarar föredragande Michaela Šojdrova (EPP, Tjeckien). 

- Volontärarbete är en viktig del av vår moderna demokrati. Vi kommer att lyckas övervinna den här krisen tillsammans om vi ökar vårt samhällsengagemang.

Du kan anmäla dig till Europeiska solidaritetskåren om du fyllt 17 år, men du kan inte påbörja ett projekt förrän du fyllt 18 år.

Ta reda på mer om EU:s socialpolitik.