Erasmus+ i framtiden: fler möjligheter 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Från en större budget till fler möjligheter för utsatta grupper, läs mer om det nya Erasmus+-programmet.

Kammaren godkände det nya mer inkluderande Erasmus+ ©Ermolaev Alexandr/Adobe Stock  

Den 18 maj godkände kammaren Erasmus+-programmet för åren 2021 till 2027. Erasmus+ är ett av EU:s flagskeppsprogram som har visat sig framgångsrikt för att skapa möjligheter för unga och öka deras möjligheter att få ett jobb.

28 miljarder euro  ; budgeten för Erasmus+ för åren 2021-2027

Ledamöter från Europaparlamentet lyckades förhandla fram ytterligare 1,7 miljarder euro till programmet, vilket innebär att budgeten nästan fördubblas jämfört med den föregående budgetperioden 2014-2020. Det skulle möjliggöra för ungefär 10 miljoner deltagare, bland annat studenter, lärare, högskolepersonal och utbildare från olika sektorer, i aktiviteter utomlands under de kommande sju åren.

Yrkeskunskapscentrum som föreslagits av ledamöterna är nu en del av Erasmus+. Dessa internationella centra erbjuder kvalitativa yrkesutbildningar så att folk kan utveckla användbara kompetenser inom viktiga sektorer.

En av parlamentets prioriteringar är att programmet ska vara mer tillgängligt och mer inkluderande. Det innebär att fler personer som på olika sätt varit missgynnade nu kan delta i till exempel språkträning och utbyten samt få administrativt stöd och möjligheter till e-lärande

I enlighet med EU:s prioriteringar kommer Erasmus+ att fokusera på den digitala och gröna omställningen och kommer att främja en sund livsstil samt livslångt lärande för vuxna.

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är ett EU-program som stödjer utbildning, träning, ungdomar och sport i Europa. Det började som ett utbytesprogram för studenter 1987 och sedan 2014 erbjuder det även tillfällen för lärare, praktikanter och volontärer i alla åldrar.

Mer än nio miljoner har deltagit i Erasmus+ programmet under de senaste 30 åren och nästan 940 000 personer drog nytta av programmet bara under 2019. Den geografiska spridningen på programmet innefattar i dagsläget 33 länder (samtliga 27 EU-länder och Turkiet, Serbien, Nordmakedonien, Norge, Island och Liechtenstein) och är öppet för partnerländer över hela världen.

Enligt Europeiska kommissionen erbjuds en av tre Erasmus+ praktikanter en tjänst på det företag som de praktiserat hos och fem år efter examen är arbetslösheten hos unga som studerat eller praktiserat utomlands 23 procent lägre än hos motsvarande hemmavarande före detta kursdeltagare.

Så ansöker du

Erasmus+ erbjuder möjligheter för personer såväl som för organisationer från hela världen. Beroende på vilken del av programmet som du är intresserad av att söka till kan förberedelse- och ansökningsprocessen se annorlunda ut. Du hittar mer info här.