Sassoli: "Parlamentet kommer inte att acceptera vilket avtal om långtidsbudgeten som helst" 

 
 

Dela den här sidan: 

Parlamentets talman David Sassoli påminde EU:s ledare om att parlamentets godkände av EU-budgeten krävs och att ledamöterna inte kommer att acceptera vilket avtal som helst.

Talman Sassoli vid EU-toppmötet  

Sassoli höll sitt anförande i början av EU-toppmötet vars syfte är att nå en överenskommelse mellan medlemsstaterna om EU:s nästa långtidsbudget. Budgeten för 2021–2027 är den första sedan Storbritannien lämnade EU.

"Utmaningarna kräver resurser"

Han berättade för stats- och regeringscheferna om att parlamentet var berett att avvisa alla avtal som inte gav EU möjlighet att ta itu med de många utmaningar som det står inför.
– Vi måste förse unionen med alla de resurser som krävs för att ta itu med de utmaningar som vi står inför tillsammans”, sade han, och förklarade vidare:

– Det första och mest brådskande är klimatförändringarna. "Den gröna given" erbjuder en ambitiös plan för Europa att bli den första koldioxidneutrala kontinenten senast år 2050. För att uppnå detta kommer det att krävas en betydande ekonomisk insats.

"Europa ska vara ledande inom forskning"


– Vi behöver resurser för att främja tillväxt och utveckling och för att stödja länder, företag och människor genom denna övergång. Ett annat skäl för oss att investera i forskning är för att se till att Europa är ledande och inte behöver förlita sig på import av ny teknik till vars utveckling den inte har bidragit.

Europaparlamentetes talman sade också att ”den konstlade uppdelningen mellan nettobetalare och förmånstagare” bör brytas.
– Alla medlemsstater, utan undantag, drar nytta av EU, konstaterade han.

Parlamentet enades om sin ståndpunkt om den långsiktiga budgeten 2018. Ett avtal kan bara börja gälla om Europaparlamentet ger sitt godkännande.