Debatt om EU:s återhämtning och långtidsbudget med Charles Michel och Maroš Šefčovič 

Pressmeddelande 
Plenarsammanträde 
 
 

Dela den här sidan: 

Kommissionens förslag om återhämtningsinstrumentet och en reviderad långtidsbudget utgör det minsta möjliga som parlamentet kan acceptera  

På onsdagen debatterade Europaparlamentet EU:s framtida finansiering och ekonomiska återhämtning, inför toppmötet i Bryssel den 17 juli.

I debatten med Europeiska rådets ordförande Charles Michel och EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič upprepade en majoritet av ledamöterna att EU-kommissionens förslag om ett nytt återhämtningsinstrument och en reviderad långtidsbudget utgör det minsta möjliga som Europaparlamentet kan acceptera.

Kammaren krävde också en ordentlig återbetalningsplan, inklusive flera nya ”egna medel” – egna inkomstkällor – som t.ex. en digital skatt eller en skatt baserad på EU:s utsläppshandelssystem (ETS), för att undvika att EU:s medborgare måste betala tillbaka återhämtningen via skattsedeln.

En mängd ledamöter insisterade också på att:

  • De krav som följer med det nya återhämtningsinstrumentet inte resulterar i nya åtstramningsåtgärder,
  • Rättsstatsprincipen måste respekteras,
  • Investeringar måste stärka motståndskraften, t.ex. genom att främja den digitala dagordningen.


Samtidigt som vissa ledamöter framhöll att hela paketet enbart uppgår till ”magra 1,5 procent av EU:s BNI (bruttonationalinkomst)”, menade andra att paketet är för stort och beklagade att EU nu drar på sig skulder.

Ett flertal representanter för de politiska grupperna sade också att det är viktigt att se det hela i ett långsiktigt perspektiv, ifall fler samhälleliga nedstängningar till följd av coronavirusutbrottet är att vänta. De underströk också att ”en överenskommelse i rådet inte är den slutgiltiga”, eftersom Europaparlamentet står redo att förhandla. Så fort EU:s stats-och regeringschefer har nått fram till en gemensam position om den nya långtidsbudgeten för 2021-2027 måste Europaparlamentet godkänna innan den kan träda i kraft.

Bakgrund

Den 19 juni sammanträdde EU:s stats- och regeringschefer, via videolänk, för att diskutera planerna för EU:s ekonomiska återhämtning, med anledning av coronavirusutbrottet, och förslaget om den reviderade långtidsbudgeten för 2021-2027 som presenterades av EU-kommissionen den 27 maj i år. Man lyckades då inte komma överens om en gemensam ståndpunkt.

Stats- och regeringscheferna kommer att träffas på nytt den 17 juli i Bryssel, denna gång fysiskt, för att försöka komma överens om de konkreta förslag som Europeiska rådets ordförande Charles Michel väntas presentera dessförinnan.

Se de individuella anförandena under onsdagens plenardebatt igen

Charles MICHEL, Europeiska rådets ordförande

Maroš ŠEFČOVIČ, EU-kommissionens vice ordförande

Siegfried MUREŞAN (EPP, RO)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Valérie HAYER (Renew Europe, FR)

Gilles LEBRETON (ID, FR)

Philippe LAMBERTS (De gröna/EFA, BE)

Johan VAN OVERTVELDT (ECR, BE)

Manon AUBRY (GUE/NGL, FR)