Sassoli: Besluten vi tar i tag kommer forma EU för decennier 

 
 

Dela den här sidan: 

David Sassoli på toppmötet.  

David Sassoli sa till EU:s ledare att återhämtningsplanen måste uppfylla ambitionerna och varnade för att ta parlamentets samtycke till den nya EU-budgeten för givet.

Parlamentets talman talade i början av EU-toppmötet 17 juli som syftar till att finna en överenskommelse mellan nationella regeringar om EU:s nästa långtidsbudget, som också ska innehålla åtgärder för att hjälpa Europa att återhämta sig från coronapandemin.

– De diskussioner och beslut som vi kommer att uppmanas att fatta kommer att vara avgörande för att återuppbygga vår union under de kommande decennierna, sa Sassoli.

Han sa också att det inte finns någon återvändo efter covid-19-krisen.

– Pandemin har gett oss nya skyldigheter och plikter, ansvaret för att göra val och skyldigheten att göra det för allas bästa, inte bara ett fåtal. Om vi ​​tar detta som vårt uppdrag blir det uppenbart var vi ska investera, i den gröna ekonomin, hälsa, utbildning och i digitala, demokratiska och sociala rättigheter.

Parlamentets röst avgörande


Sassoli fortsatte att prata om att återhämtningsplanen måste bidra till att förändra ekonomin och ta itu med ökande ojämlikheter.

– Återhämtningsplanen måste stå i proportion till våra ambitioner.

Parlamentet har stöttat den finansieringsnivå som föreslagits av EU-kommissionen och de föreslagna fördelningarna mellan bidrag och lån. Talmannen uppmanade också att införa en korg med egna medel och ett slut på rabatter för vissa medlemsländer, som han kallade ”orättvisa och svåra att motivera”.

Sassoli påminde dessutom EU-ledarna om att parlamentets samtycke till budgeten är avgörande.

– Det är otänkbart att ett Europa som har kommit överens om ett gemensamt svar på krisen ska bortse från parlamentet.

Solidaritet av största vikt

Talmannen sa att parlamentet var ”besviken” över rådets förslag om budgeten som presenterades vid toppmötet.

– Om vi ​​ska åstadkomma en återhämtning behöver vi en stabil, långsiktig finansiering. Detta är en förutsättning för parlamentets samtycke.

Sassoli betonade vidare vikten av solidaritet i den nuvarande krisen.

– Europa har vuxit tillsammans baserat på gemensamma värderingar. Låt oss inte reducera Europeiska unionen till en kontinentomfattande bankomat.
– Parlamentet kommer att ge sitt samtycke till långtidsbudgeten endast om den uppfyller de prioriteringar som jag har nämnt i dag.