Video: Vad är den fleråriga finansieringsramen?  

 
 

Dela den här sidan: 

Den fleråriga finansieringsramen är en plan för hur mycket som kan investeras inom olika politikområden för att stärka Europa för framtiden. Se mer i vår video.

Den fleråriga finansieringsramen eller EU:s långtidbudget avgör hur mycket som Europeiska unionen kan investera under de kommande fem till sju åren i projekt och program som stärker Europa för framtiden. Investeringar som finansieras av EU:s budget gagnar regioner, städer, lantbrukare, universitet, företag och alla européer.

Europaparlamentet, som valts direkt av väljare i hela EU, har en central roll för att avgöra långtidsbudgeten. I och med parlamentets godkännande den 16 december 2020, kommer EU:s budget för åren 2021-2027 att innebära investeringar på 1 074 miljarder euro i ett grönare och mer digitalt Europa med större beredskap för de kommande sju åren.

Läs mer: