Europeiska havs-, fiskeri-och vattenbruksfonden: Stöd till hållbarhet till sjöss 

 
 

Dela den här sidan: 

Totalt 6,1 miljarder euro kommer att avsättas till hållbart fiske och att skydda fiskesamhällen mellan 2021 och 2027.

Ledamöterna godkände den nya Europeiska havs-, fiskeri-och vattenbruksfonden (EMFAF) ©Moofushi/AdobeStock  

Vid plenarsessionen i juli 2021 godkände ledamöterna den nya Europeiska havs-, fiskeri-och vattenbruksfonden (EMFAF) och vad den ska finansiera som en del av EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027.

5,3 miljarder euro kommer att avsättas till hantering av fiske, vattenbruk och fiskeflottor. Resten kommer att finansiera vetenskaplig rådgivning, kontroll och uppföljning, marknadsanalys samt övervakning och säkerhet till havs.

Fonden ligger i linje med den gemensamma fiskepolitiken som fastställer regler för att hållbart hantera europeiska fiskeflottor och bevara fiskebeståndet. I mars 2021 enades parlamentet om sin ståndpunkt för att reformera fiskerikontrollsystemen. Ledamöter vill att obligatoriska säkerhetskameror installeras på vissa större fartyg, nya åtgärder för att tackla förlorad fiskeutrustning och bättre spårbarhet genom hela livsmedelskedjan, inklusive behandlade och importerade produkter.


Stöd för fiskesamhällen

Många fiskesamhällen drabbades hårt av covid-19-pandemin och den nya fonden kommer att erbjuda kompensation för fiskare vars verksamhet har permanent eller tillfälligt upphört. Fonden avsätter viss finansiering för att stödja unga fiskare (under 40 år) som registrerar en båt med EU:s fiskeflotta för första gången. Medlemsländer i de mest avlägsna regionerna måste förbereda en handlingsplan för att säkerställa att fiskesamhällen får fullt stöd då de ofta är de mest sårbara.


Hållbara vatten och hav

30 procent av finansieringen bör avsättas för klimatåtgärder i linje med den gröna given. Förslaget beaktar också EU:s internationella åtaganden för säkra, rena och hållbart skötta hav.

Fonden kommer att bidra till rena och sunda vatten och hav genom att stödja insamling av förlorad fiskeutrustning och nedskräpning till havs. Plastavfall skräpar ner haven alltmer och enligt en beräkning kommer haven år 2050 att innehålla mer plastavfall än fisk enligt vikt. Plast är ett av de sju områden som anses nödvändigt att tackla för att uppnå den cirkulära ekonomin inom EU till år 2050. Den europeiska strategin för plast i en cirkulär ekonomi syftar till att fasa ut användningen av mikroplaster.