Migration: en gemensam utmaning 
Parlamentets arbete med asyl, yttre gränser och migration 

Samhälle  Uppdaterat: 
 
Skapat:   

Migrationsutmaningen: Hur har EU hanterat antalet asylsökande och migranter som kommer till Europa? Läs mer om Europaparlamentets arbete med migration, asyl och gränsbevakning.

Dela den här sidan: 

Artiklar 

       

Rysslands invasion av Ukraina har tvingat miljontals människor att lämna sina hem. Ta reda på vad EU gör för att hantera sina yttre gränser och för att hjälpa dem som är på flykt.

       

Migration innebär utmaningar och möjligheter för Europa. Läs mer om hur EU hanterar flykting- och asylsituationen.

       

Flyktingutmaningen har visat brister i EU:s asylsystem, vilket tvingar unionen att agera. Läs mer om hur Europaparlamentets åtgärder för att hantera frågan.

       

Under de senaste åren har Europa tvingats tackla en av de största migrationsutmaningarna sedan andra världskrigets slut. Läs mer om vad det handlar om.

Pressmeddelanden 

Mer information 

Videor 

       
(Videons längd:) 

Artiklar 

       

Det stora antalet migranter och asylsökande som kommit till Europa under de senaste åren har visat behovet av en rättvisare och mer effektiv europeisk asylpolitik. Se mer i vår nyhetsgrafik.

       

År 2016 ansökte 1,2 miljoner människor om asyl i EU. Läs mer om Europaparlamentets roll i att integrera flyktingar i Europa.

Videor 

Artiklar 

       

Frågan om Syrien och den humanitära krisen har toppat Europaparlamentets agenda på sistone. Över 2,5 miljoner syriska flyktingar befinner sig i Turkiet, och de flesta av den dryga miljonen migranter och flyktingar som nådde EU under år 2015 kom via Turkiet. I januari uppmanade ledamöterna medlemsländer att börja uppfylla sina åtaganden för den 3 miljarder euro stora flyktingmekanismen för Turkiet. Medan EU söker sätt att tackla krisen, besöker två ledamotsdelegationer Turkiet.