Migration: en gemensam utmaning 
Parlamentets arbete med asyl, yttre gränser och migration 

Samhälle  Uppdaterat: 
 
Skapat:   

Migrationsutmaningen: Hur har EU hanterat antalet asylsökande och migranter som kommer till Europa? Läs mer om Europaparlamentets arbete med migration, asyl och gränsbevakning.

Dela den här sidan: 

Artiklar 

       

Migration innebär utmaningar och möjligheter för Europa. Läs mer om hur EU hanterar flykting- och asylsituationen.

       

Flyktingutmaningen har visat brister i EU:s asylsystem, vilket tvingar unionen att agera. Läs mer om hur Europaparlamentets åtgärder för att hantera frågan.

       

Den rekordstora migrationen som vi upplevde i EU 2015 och 2016 har minskat, men hur ser den ut idag? Få den senaste statistiken i vår nyhetsgrafik.

       

Under de senaste åren har Europa tvingats tackla en av de största migrationsutmaningarna sedan andra världskrigets slut. Läs mer om vad det handlar om.

Videor 

       
(Videons längd:) 

       
(Videons längd:) 

Artiklar 

       

Det stora antalet migranter och asylsökande som kommit till Europa under de senaste åren har visat behovet av en rättvisare och mer effektiv europeisk asylpolitik. Se mer i vår nyhetsgrafik.

       

År 2016 ansökte 1,2 miljoner människor om asyl i EU. Läs mer om Europaparlamentets roll i att integrera flyktingar i Europa.

Videor 

Artiklar 

       

Frågan om Syrien och den humanitära krisen har toppat Europaparlamentets agenda på sistone. Över 2,5 miljoner syriska flyktingar befinner sig i Turkiet, och de flesta av den dryga miljonen migranter och flyktingar som nådde EU under år 2015 kom via Turkiet. I januari uppmanade ledamöterna medlemsländer att börja uppfylla sina åtaganden för den 3 miljarder euro stora flyktingmekanismen för Turkiet. Medan EU söker sätt att tackla krisen, besöker två ledamotsdelegationer Turkiet.