Integrera flyktingar i Europa 

 
 

Dela den här sidan: 

År 2016 ansökte 1,2 miljoner människor om asyl i EU. Läs mer om Europaparlamentets roll i att integrera flyktingar i Europa.

Najah, 22 år, från Syrien deltar i en språkkurs organiserad av UNHCR i Leros med sin dotter Amenah, 11 månader. © UNHCR/Achilleas Zavallis  

Med ett växande antal asylansökningar sedan 2015 måste EU:s svar på flyktingkrisen också inriktas på att främja integrationen. Huvudansvaret ligger hos de nationella regeringarna, men EU kan utgöra ett stöd åt dessa i integrationsprocessen av flyktingarna. Program som Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden erbjuder ekonomiskt stöd till medlemsstaterna i deras ansträngningar att integrera migranter.

Vad gör Europaparlamentet för att integrera flyktingar i samhället?
Parlamentarikerna har antagit flera resolutioner med syfte att främja inkludering av flyktingar. I slutet av 2015 krävde de att Europeiska socialfondens utgifter ska utnyttjas bättre för att gynna utsatta grupper, bland annat nyanlända.

I april 2016 antog parlamentet en resolution som understryker vikten av flyktingintegration genom olika typer av stödprogram som erbjuder boende, läs- och skrivkurser, språkkurser, interkulturell dialog och yrkesutbildning.

en resolution som antogs i juli 2016 efterlyste Europaparlamentet EU-åtgärder som ser till att flyktingar snabbt integreras på arbetsmarknaden och i samhället. Resolutionen betonade vikten av utbildning och idrott, och uppmanade EU-länderna att hjälpa nyanlända lärare och professorer att hitta passande jobb.

I ett utkast till ett betänkande som godkändes av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter i april 2017 anges att asylsökande borde kunna arbeta inom EU senast två månader efter det att de ansökt om asyl. Parlamentsledamöterna insisterar också på att personer som ansökt om skydd också ska få tillgång till språkkurser efter att deras asylansökan lämnats in.