Från bananer till solpaneler: När handelskonflikter hårdnar  

 
 

Dela den här sidan: 

Hormonbehandlat kött orsakade dispyt - ©BELGA/CPD/SCIENCE  

Handelskrig är alltid en sista lösning, eftersom de oundvikligen visar sig vara en dålig affär för alla inblandade. Men ibland tycker länder att det är värt det att begränsa handeln om det finns oro för hälsa eller orättvis konkurrens. Den 21 januari diskuterar Handelsutskottet uppdaterade regler för när och hur EU kan införa åtgärder mot dumping och handelssubventioner, till följd av konflikten med Kina förra året om solpaneler. Läs vidare om tidigare handelsdispyter där EU varit inblandat.

Förra året införde EU tullar på solpaneler från Kina som en motåtgärd efter misstankar om att de säljs under sin produktionskostnad. Efter att Kina sagt att landet skulle införa höjda tullar på vin från EU nådde de två aktörerna en överenskommelse i december. Överenskommelsen omfattade minimipris då kinesiska producenter av solpaneler och nyckelkomponenter säljer till EU.


Hormonbehandlat kött orsakade dispyt

EU var på kollisionskurs med USA och Kanada under två decennier på grund av nötkött som behandlats med hormoner, vilket ses som en potentiell hälsorisk. Länderna på andra sidan Atlanten reagerade mot ett förbud genom att begränsa importen av vissa produkter som ost, senap och choklad år 1999. Konflikten löstes till slut 2012 när Europaparlamentet godkände en överenskommelse som innebar ökad import av hormonfritt nötkött från de båda länderna som i sin tur skulle häva sina importbegränsningar.


Hälsooro låg även bakom en dispyt om genmodifierade livsmedel och grödor från USA. Europeiska konsumenter har fortsatt vara misstänksamma mot dem och EU har tagit lång tid på sig att godkänna nya sorter. Så sent som i januari 2014 sade Europaparlamentet nej till en ny stam genmodifierad majs eftersom producenten inte tillräckligt lyckats påvisa hur säker den är.


Konflikt om bananer

Bananimport provocerade en utdragen konflikt med USA. Bananer som importerades från forna europeiska kolonier i Afrika, Karibien och Stilla havet var inte underkastade tullar, i syfte att stimulera ländernas ekonomier. Detta irriterade flera stora bananproducenter i Latinamerika som ofta kontrollerades av amerikanska företag. USA klagade till Världshandelsorganisationen WTO och införde strafftullar på europeiska produkter som ost och kashmir. EU gick till slut med på att sänka tullar för att ge möjlighet till sydamerikanska producenter för att exportera mer till Europa.


I oktober 2013 fördömde ledamöter Ryssland för att landet snedvridit handel i syfte att påverka EU:s ordförandeskap. Landet införde diskriminerande tullkontroller på lastbilar från Litauen, som stod vid rodret för rådet under andra halvåret 2013, och hotade även med att förbjuda import av litauiska mejeriprodukter, kött och fisk. Vissa ledamöter sade att åtgärderna kunde ses som ett försöka att avstyra EU från att fördjupa handelsförbindelserna med sina grannländer österut. Ryssland använde sig även av importförbud för att avskräcka länder som Moldavien och Ukraina från att närma sig EU.