Kvinnor i Europaparlamentet (grafik) 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Kvinnor bör spela en framträdande roll i politiken, men hur ser fördelningen ut i Europaparlamentet. Lär dig mer i vår grafik nedan.

Fördelningen mellan kvinnor och män i Europaparlamentet  

Även om Europaparlamentet strävar efter jämställdhet, är kvinnor enligt statistiken fortfarande underrepresenterade i politiken och det offentliga livet på lokal, nationell och europeisk nivå.

Över tid har procentantalet kvinnliga europaparlamentariker ökat. Från 1952 till första valet 1979 var endast 31 kvinnor ledamöter. I det första direktvalda Europaparlamentet var representationen av kvinnor 15,2 procent. Procentsatsen kvinnliga ledamöter har ökat för varje val. Nu har den nått sin historiskt högsta nivå då 40,4 procent av ledamöterna är kvinnor.

Representationen av kvinnor i Europaparlamentet är över snittet för nationella parlament i världen, och även över EU-snittet för medlemsländernas parlament. Och variationen är stor mellan länderna i andelen manliga och kvinnliga Europaparlamentariker. Från Sverige, där 55 procent av de valda ledamöterna är kvinnor till Cypern där alla de valda ledamöterna är män, samt Slovakien (15 procent kvinnor) och Rumänien (22 procent kvinnliga ledamöter).


Kvinnor och män i Europaparlamentet per medlemsland  

Sedan januari 2022 leds även Europaparlamentets arbete av en kvinna, den maltesiska ledamoten Roberta Metsola. Under den nuvarande nionde mandatperioden, är åtta av 14 vice talmän kvinnor, mer än under den föregående mandatperioden då 5 av de vice talmännen var kvinnor.

Kvinnor i ledande positioner  

Kvinnor på EU:s toppjobb

År 2019 krossade två EU-institutioner glastaket och välkomnade sina första kvinnliga ordförande någonsin.

Ursula von der Leyen blev ordförande för EU-kommissionen vars kollegium bestod av 12 kvinnor och 14 män.

Christine Lagarde blev ordförande för Europeiska centralbanken, med Europaparlamentets stöd. Parlamentet har krävt fler kvinnor på höga poster inom ekonomisk och monetär politik. Finansiellt beslutsfattande fortsätter vara det område inom vilket EU får allra lägst poäng avseende jämställdhet och kvinnlig representation.

Mer information