Så minskar vi lönegapet inom EU (video) 

 
 

Dela den här sidan: 

Ta reda på hur Europaparlamentet arbetar för att minska lönegapet mellan könen.

Även om jämställdhet är en av de grundläggande principerna inom EU, och att lika lön för lika arbete som princip infördes för över 60 år sedan tjänar kvinnor inom EU i genomsnitt 14,1 procent mindre än män i timmen.

Europaparlamentet vill förändra det. I en resolution om en jämställdhetsstrategi för EU som ledamöterna godkände den 21 januari 2021 krävde de att EU-kommissionen presenterar en ambitiös ny handlingsplan för att tackla lönegapet mellan könen, som inbegriper tydliga mål för medlemsländerna att minska lönegapet under de kommande fem åren.

Tackla orsakerna till ojämställda löner

År 2019 antog Europaparlamentet direktiv om balans i arbetslivet som införde nya regler för pappa- och föräldraledighet på EU-nivå i syfte att öka kvinnors sysselsättningsgrad, skapa incitament för pappor att ta föräldraledighet och främja jämställdhet och lika möjligheter.

I resolutionen kräver ledamöterna att kommissionen gör en årlig översyn över tillämpningen av direktivet. De uppmanar medlemsländerna att vidta åtgärder som sträcker sig bortom direktivet, såsom att skapa flexibla arrangemang för arbetstider.

Parlamentet förordar att bryta ner traditionella jobbroller och aktiviteter kopplade till kön, och anta konkreta åtgärder för att underlätta för kvinnor och flickor att delta i manligt dominerade utbildningar och arbeten.

Ta reda på mer om hur lönegapet definieras och orsakerna bakom det.


Bekämpa fattigdom bland kvinnor

Ledamöterna kräver insatser för att tackla fattigdomen bland kvinnor. De kräver förbättrade arbetsvillkor inom sektorer med en hög andel kvinnor och att tackla problemet med lägre pensioner för kvinnor än för män.

Lösningar för jämställda löner: bindande mål och öppenhet

Lika lön regleras genom ett EU-direktiv men Europaparlamentet har återkommande begärt att det ska revideras och fler åtgärder.

I mars 2020 presenterade EU-kommissionen en EU-strategi för jämställdhet 2020-2025 som inbegriper att tackla löne- och pensionsgapet mellan kvinnor och män. Ledamöterna vill se fler konkreta mål och tydliga verktyg för att övervaka utvecklingen. I mars 2021 presenterade kommissionen också ett förslag om obligatorisk transparens i lönesättningen vilket Europaparlamentet ska debattera och rösta om.