Klimatförändringar 
Brådskande åtgärder för att tackla klimatförändringarna och dess konsekvenser 

Samhälle  Uppdaterat: 
 
Skapat:   

Läs mer om vad Europaparlamentet gör för att garantera att EU fullföljer sina ambitiösa mål för att hantera klimatförändringarna - den kanske största utmaningen i vår tid.

Dela den här sidan: 

Artiklar 

       

Ett skifte till en ekonomi med mindre utsläpp kräver enorma investeringar. Eftersom offentliga medel är otillräckliga vill EU locka mer privata investeringar.

Videor 

       
(Videons längd:) 

Artiklar 

Artiklar 

       

Ta del av viktiga fakta och statistik om klimatförändringarna i Europa: regional inverkan, största utsläppsaktörerna, minskningsmål för växthusgaser med mera.

Artiklar