Klimatförändringar 
Brådskande åtgärder för att tackla klimatförändringarna och dess konsekvenser 

Samhälle  Uppdaterat: 
 
Skapat:   

Läs mer om vad Europaparlamentet gör för att garantera att EU fullföljer sina ambitiösa mål för att hantera klimatförändringarna - den kanske största utmaningen i vår tid.

Dela den här sidan: 

Artiklar 

Videor 

Artiklar 

Vindkraftverk längs väg ©Mikel Martinez De Osaba/123RF/European Union – EP        

Ett skifte till en ekonomi med mindre utsläpp kräver enorma investeringar. Eftersom offentliga medel är otillräckliga vill EU locka mer privata investeringar.

Videor 

       
(Videons längd:) 

Artiklar 

Landskapsbild på en äng/åker som påverkas av klimatförändringarna. ©AP Images/European Union 2018 - EP        

Ta del av viktiga fakta och statistik om klimatförändringarna i Europa: regional inverkan, största utsläppsaktörerna, minskningsmål för växthusgaser med mera.