Nyhetsgrafik: Historik över klimatförhandlingarna 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Vår tidsaxel visar viktiga milstolpar och åtgärder i kampen mot klimatförändringar. Kolla in vår interaktiva nyhetsgrafik för att lära dig mer.

Här, i kronologisk ordning, hittar du de viktigaste händelserna i klimatförhandlingarnas historik, klicka och läs mer om hur klimatförhandlingarna utvecklats.

Europeiska unionen är en nyckelaktör i de FN-ledda förhandlingarna. 2015 åtog sig unionen att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent jämfört med 1990 års nivåer till år 2030. År 2020 krävde Europaparlamentet mer ambtiösa minskningsmål på 60 procent för att uppnå klimatneutralitet till år 2050.

Läs mer om EU:s insatser mot klimatförändringarna