Europas utrotningshotade arter - i siffror (nyhetsgrafik) 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

En miljon av totalt åtta miljoner arter globalt hotas av utrotning. Ta reda på hur många och vilka arter i Europa som är utrotningshotade eller utrotade.

Utrotningshotade arter inbegriper växter och djur som hotas av utrotning. Det beror främst på att boplatser försvinner eller förstörs, men också på exempelvis utsläpp, klimatförändringar och invasiva arter som förs in. Biologisk mångfald är en nyckel för friska ekosystem och mänskligt liv.

För att skydda utrotningshotade arter godkände Europaparlamentet i juni 2021 sin ståndpunkt om ”EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030: Ge naturen större plats i våra liv” som ska tackla de främsta orsakerna till förlorad mångfald och fastställa rättsligt bindande mål.

Läs mer om utrotningshotade djur och minskad biologisk mångfald i Europa.


Utrotningshotade arter i Europa

Internationella unionen för naturskydd och vård av naturresurserna (IUCN) har upprättat en europeisk röd lista över utrotningshotade arter, så att åtgärder kan vidtas för att försöka rädda dem.

1 677 arter  ; Minst 1 677 arter av 15 060 granskade europeiska arter hotas av utrotning enligt IUCN.

Av de 1 677 arterna i Europa som hotas av utrotning tillhör de som ligger mest i farozonen sniglar, musslor och fisk.

Över hälften av Europas endemiska trädsorter, inklusive hästkastanj, Heberdenia excelsa och rönn hotas, och ungefär en femtedel av amfibier och reptiler är utrotningshotade.

Fjällräven, den europeiska minken och Medelhavsmunksälen, nordkapare och isbjörn tillhör nu de mest utrotningshotade däggdjuren i Europa.

Pollinerarna minskar också. Ett av tio europeiska bi- och fjärilsarter hotas av utrotning.

Biologisk mångfald i Europa  

Utrotade arter i Europa

Enligt IUCN hade 36 arter, till år 2015, blivit utrotade i Europa. Det inkluderade många färskvattenfiskar, fler sikfiskarter (en sorts lax), färskvattenmollusken Graecoanatolica macedonica (en liten färskvattenssnigel som är unik för Dojran-sjön i Grekland och Nordmakedonien) och den lila blomman Pensée de Cry.

Bland däggdjuren utrotades uroxen och Prolagus sardus, en kusin till haren på 1700 och 1800-talen.

Ytterligare forskning krävs för att bedöma situationen, särskilt när det gäller bin, marina däggdjur och fiskarter bland annat.

Läs mer om EU:s djurskyddsregler.