Ledamöter efterlyser åtgärder för att ge produkter längre livslängd 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Ledamöter vill fastställa minimikriterier för produkters hållbarhet, för att bättre informera konsumenter om hållbarheten i vad de köper, samt uppmuntra reparationer.

Mellan ett och två år – så länge varar i genomsnitt en smartphone. Andra små elektronikprodukter, leksaker, kläder och tröjor har lika kortlivslängd konstaterar en rapport från Europaparlamentets utredningstjänst. Bärbara datorer, cyklar och träningskläder klarar sig inte mycket bättre, och måste ofta bytas ut efter 3 till 4 år. Parlamentets ledamöter  godkände på tisdagen ett betänkande som efterlyser konkreta åtgärder för att tackla detta slöseri med pengar, energi och resurser.

Högre standarder och moduldesign

Ledamöter vill se produkter som varar längre på marknaden. De kräver miniminivåer, som kan upprättas med de europeiska standardiseringsorganens hjälp.    

Franske ledamoten Pascal Durand (Gröna/EFA), har skrivit betänkandet om produkters hållbarhet. Han vill se produkter med modulkonstruktion så att de enkelt kan lagas och uppgraderas. Andra möjliga framsteg inom designen skulle kunna inbegripa enkelt ersättningsbara material och tekniker som möjliggör reparationer (t.ex. att använda skruvar, snarare än att svetsa ihop delar).   

77 procent av konsumenterna skulle, enligt en Eurobarometerundersökning, hellre reparera än byta ut en trasig produkt.

Åtgärder mot medvetet fusk

Parlamentet vill också tackla en mer förrädisk aspekt av ”planerat åldrande” av produkter – att defekter byggs in i produkter så att de går sönder vid en viss tidpunkt, eller efter ett visst antal cykler. Då det kan vara väldigt svårt att ens bevisa att det förekommer uppmanar ledamöterna kommissionen att skapa ett oberoende system för att avgöra om något fusk förekommit.

Enligt Eurobarometerundersökningen ovan anser mer än 90 procent av européerna att produkter tydligt borde märkas med dess förväntade livslängd. Ledamöterna är eniga om detta och kräver ett nytt märkningssystem.  

− Om en konsument ser en produkt som är 30-40 procent billigare, och som tycks ha samma förmåga, och inte vet att den kommer att gå sönder efter två år, istället för tio, så kommer han självklart att välja den billigare produkten, förklarar föredragande Durand.  

Bör producenter oroa sig?

Att förlänga produkters livslängd, även om det är en utmaning för tillverkare, kan ge ett marknadsutrymme för mindre företag som kanske inte kan tävla med priset, men däremot med produktens kvalitet.

Parlamentets initiativ passar modellen för kretsloppssamhället som syftar till att minska mängden avfall genom att återanvända, samla in, återvinna och reparera så mycket som möjligt.

På tisdagen godkände kammaren med en övertygande majoritet, 662 ja-röster, mot 32 nej-röster, och två nedlagda röster, betänkandet.

Längre livslängd för produkter passar väl in i tanken på kretsloppssamhället.