Plaststrategin: så gör EU för att minska på avfallet 

 
 

Dela den här sidan: 

EU vill minska på mängden plastavfall. Lär dig mer om strategin som inbegriper utökad återvinning till förbudet av vissa mikroplaster och engångsartiklar i plast.

Billigt och hållbart, plast återfinns idag nästan överallt. Men populariteten har skapat ökade mängder plastavfall och nedskräpning i våra vatten, vilket får effekter på såväl miljö som människors hälsa.

För att tackla problemet med plastavfall i naturen presenterade EU-kommissionen en plaststrategi i januari 2018 och som antogs av kammaren i en resolution i september. Målet är att samtliga delar av våra plastförpackningar ska kunna återanvändas eller återvinnas, samt att minska förbrukningen av engångsplast och användningen av mikroplaster.

Plaståtervinning

Varje år genererar EU omkring 26 miljoner ton plastavfall. Mindre än 30 procent av detta återvinns, medan en del exporteras till länder utanför unionen för bearbetning. Återstående mängd går antingen till deponering, förbränning, eller lämnas kvar som oinsamlat material i naturen, inklusive på stränder eller i skogar, floder och sjöar.

Ett utav målen med plaststrategin är att säkra att varje plastförpackning kan återanvändas eller återvinnas till år 2030. Utöver detta, vill ledamöter ha en minimumnivå på återvunnet material i vissa plastprodukter, såväl som en kvalitetsstandard för återvunnet plast.

Lär dig mer om återvinningsnivåerna i EU


Mikroplaster

Mikroplaster är väldigt små partiklar (<5mm) av plast. De förekommer i allt högre grad i haven och även i mat- och dryckesprodukter.

Ledamöter efterlyste ett förbud mot att avsiktligen tillsätta mikroplaster i kosmetika, personvårdsprodukter och rengöringsprodukter från år 2020. De föreslog också strängare riktlinjer för produkter, såsom till exempel textilier, däck, färger och cigarettfimpar för att minska på utsläppen av mikroplaster från dem.

Ta reda på mer om mikroplasters ursprung, effekter och lösningar


Engångsartiklar i plast

Utöver ovan nämnda strategi kom EU:s lagstiftare i december 2018 överens om att förbjuda vissa engångsartiklar i plast, såsom bestick, tallrikar och ballongpinnar, och att kräva av godsförpackare att bidra till kostnaderna för upprensning av kvarlämnat plastmaterial.

Lagstiftning för att begränsa användandet av plastkassar antogs av parlamentet 2015.

Mer om förbudet: Nyckelfakta om plast i haven.