Elavfall i EU: Fakta och siffror 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Elavfall är ett av det snabbast växande avfallsflödet i EU och mindre än 40 procent återvinns. Ta reda på fakta och siffror i vår infografik.

Elektroniska apparater och elektrisk utrustning definierar det moderna livet – från tvättmaskiner och dammsugare till smarttelefoner och datorer, det är svårt att föreställa sig livet utan dem. Men det avfall de genererar har blivit ett hinder för EU:s insatser för att minska sitt ekologiska fotavtryck.

Läs mer för att ta reda på hur EU hanterar elavfall i sin övergång till en cirkulär ekonomi till år 2025.

Vad är elavfall?

Elektroniskt och elektriskt avfall, eller e-avfall, omfattar en rad olika produkter som kastas bort efter användning. Stora hushållsapparater, t.ex. tvättmaskiner och elektriska spisar, samlas in mest och utgör mer än hälften av allt insamlat e-avfall. Därefter följer it- och telekommunikationsutrustning (bärbara datorer, skrivare), konsumentutrustning och solcellspaneler (videokameror, lysrör) och mindre hushållsapparater (dammsugare, brödrostar).

Alla andra kategorier, t.ex. elektriska verktyg och medicintekniska produkter, utgör tillsammans bara 7,2 procent av det insamlade e-avfallet.

Infografik som visar andelen elavfall per produkttyp i EU  

Återvinningsgrad för elavfall i EU

Återvinningsmetoderna varierar mellan medlemsstaterna – under 2017 återvann Kroatien 81,3 procent av allt elektroniskt och elektriskt avfall, medan andelen i Malta var 20,8 procent.

År 2020 samlades 10,3 kg avfall från elektriska och elektroniska produkter in per invånare i EU.

Infografik som visar andelen avfall som återvinns per EU-land  

Varför måste vi återvinna elektroniskt och elektriskt avfall?

Elektronisk och elektrisk utrustning som slängs och skrotas innehåller potentiellt skadliga material som förorenar miljön och ökar riskerna för människor som är involverade i återvinnin av e-avfall. För att motverka detta problem har EU antagit lagstiftning för att förhindra användning av vissa kemikalier, t.ex. bly.

Många sällsynta mineraler som behövs inom modern teknik kommer från länder som inte respekterar de mänskliga rättigheterna. För att undvika oavsiktligt stöd till väpnade konflikter och kränkningar av de mänskliga rättigheterna har ledamöterna antagit regler som kräver att europeiska importörer av sällsynta jordartsmetaller utför bakgrundskontroller av sina leverantörer.


Vad gör EU för att minska elavfallet?

I mars 2020 lade EU-kommissionen fram en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin, där minskning av elektroniskt och elektriskt avfall är en av de viktigaste prioriteringarna. I förslaget anges särskilt omedelbara mål som – rätten till reparation – och förbättring av återanvändbarheten i allmänhet, införandet av en gemensam laddare och inrättandet av ett belöningssystem för att främja återvinning av elektronik

USB typ-C blir den nya gemensamma laddningsstandarden för små elektroniska enheter i slutet av 2024. Bärbara datorer ska ha en USB typ-C-kontakt senast den 28 april 2026.

Kommissionen presenterade i mars 2023 ett nytt förslag om gemensamma regler för att främja reperation av varor. Förslaget ser till att säljare reparerar produkter inom den lagstadgade garantitiden om det inte är billigare att byta ut dem. Om den lagstadgade garantitiden löpt ut ska det bli lättare och billigare för konsumenter att reparera varor.

Parlamentets ståndpunkt

I februari 2021 röstade parlamentet om den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin med krav på ytterligare åtgärder för att uppnå en koldioxidneutral, miljömässigt hållbar, giftfri och helt cirkulär ekonomi senast 2050. Den inkluderade strängare återvinningsregler och bindande mål för materialanvändning och materialförbrukning senast 2030.

När det gäller e-avfall vill Europaparlamentets ledamöter att EU ska främja en längre produktlivslängd genom återanvändbarhet och reparerbarhet.

– Det är viktigt att vi närmar oss handlingsplan för den cirkulära ekonomin på ett övergripande sätt. Cirkularitetsprinciperna måste genomföras i alla steg i en värdekedja för att göra den cirkulära ekonomin till en framgång, sade parlamentets föredragande Jan Huitema (Renew Europe, NL) när han kommenterade kommissionens plan.

Han sade att särskild uppmärksamhet bör ges åt e-avfallssektorn, eftersom återvinningen släpar efter i produktionen.

– 2017 genererade världen 44.7 miljoner ton elavfall och endast 20 procent återvanns ordentligt, sade Huitema

– Stimulans av nya innovativa affärsmodeller kommer i sin tur att skapa den nya ekonomiska tillväxt och de nya arbetstillfällen som Europa kommer behöva för att återhämta sig, sade Huitea när han pratade om handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och hur den skulle kunna bidra till den ekonomiska återhämtningen.


Läs mer om cirkulär ekonomi och avfallshantering