Ekonomin efter covid-19: 100 miljarder euro för att trygga jobb 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Många kontor står nu tomma på grund av coronautbrottet. ©Prostock-studio/AdobeStock  

EU kommer att tillföra ytterligare finansiering till medlemsländerna för att skydda jobb och arbetstagare som påverkas av coronapandemin.

Många företag har drabbats av ekonomiska svårigheter som en följd av covid-19 och har tvingats att tillfälligt stänga eller i stor omfattning minska verksamheten och dra ned på personalen. För att stödja arbetsgivare och skydda anställda och egenföretagare från att förlora sina jobb och sin inkomst så föreslog EU-kommissionen ett nytt tillfälligt instrument, SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Det ska fungera som ett komplement till de nationella försöken att skydda arbetstillfällen, och beräknas vara operationellt från den 1 juni 2020.

Instrumentet är en del av en EU:s åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att hantera coronakrisen och de efterföljande effekterna.

Ta reda på vad mer EU gör för att bekämpa coronapandemin.

Skydda jobb under krisen

Under krisen kommer EU, genom SURE-programmet, att kunna ge ekonomiskt stöd genom lån till förmånliga villkor till EU-länder. Stödet skulle finansiera nationella system för korttidsarbete, arbetslöshetsersättning och liknande arbetsskyddsåtgärder. Upp till 100 miljarder euro kommer att finnas tillgängliga för de 27 medlemsländerna.

Korttidssysselsättningar 
  • gör det möjligt för företag som står inför ekonomiska svårigheter att tillfälligt minska personalens arbetstimmar, som sedan får ersättning för sin förlorade inkomst från medlemsländerna. 

Korttidssysselsättningar skulle göra att familjer kan behålla sin inkomst och fortsätta att betala räkningarna, samtidigt som företag kan behålla produktionskapaciteten och anställda, vilket skulle stabilisera marknaden. På längre sikt kan korttidssysselsättningar skydda ekonomin från allvarligare konsekvenser och låta företag återhämta sig snabbare efter krisen.

Sysselsättningsutskottets ordförande Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR, Slovakien) välkomnar det här förslaget, och uppmanar medlemsländerna att driva igenom det snabbt.

– Det är ett viktigt uttryck för EU:s solidaritet och ett användbart instrument för att lindra de socioekonomiska effekterna av covid-19-krisen. Genom att stödja korttidsarbete och liknande åtgärder kommer SURE att hjälpa företag som har ekonomiska svårigheter att behålla människor i jobb.

Ta reda på vad EU gör för att stödja den ekonomiska återhämtningen från coronapandemin.

EU:s plan för att skydda anställningar


Samtidigt som SURE är ett tillfälligt instrument som har tagits fram specifikt för att hantera konsekvenserna av coronapandemin, så jobbar samtidigt EU-kommissionen på ett nytt förslag för ett europeiskt system för arbetslöshetsåterförsäkring, som ska stödja anställningar och skydda anställda som förlorat jobbet på grund av ekonomiska kriser.

Europaparlamentet har sagt att den typen av grundläggande arbetslöshetsförmåner skulle bidra till att stabilisera hushållens inkomster och därmed stärka den sociala dimensionen i Europa. I en resolution som ledamöterna antog den 17 april upprepade de sin begäran om ett europeiskt system för arbetslöshetsåterförsäkring för att säkerställa att arbetstagare i Europa skyddas från inkomstförlust.

Syftet med ett framtida europeiskt system för arbetslöshetsåterförsäkring är att minska trycket på medlemsländernas offentliga finanser, genom att ge stöd till nationella åtgärder för att bevara jobb, kompetens och underlätta övergången till arbete. Kommissionen förväntas lägga fram sitt förslag senare i år.

Läs mer om vad EU gör för att minska arbetslöshet och bekämpa fattigdom.