Terrorism 
Ett gemensamt hot 

Säkerhet  Uppdaterat: 
 
Skapat:   

Hur bekämpar EU terrorism? Upptäck vad EU gör för att bland annat motverka radikalisering, stoppa terrorfinansiering och förstärka kontrollerna vid de yttre gränserna. 

Dela den här sidan: 

Artiklar 

       

Att stoppa terrorism kräver insatser för att förhindra finansiering och radikalisering samt för att bevaka gränser. Läs mer om hur EU tacklar terrorismen.

Artiklar 

Artiklar 

       

Fem dagar efter terrorattentatet i London mötte Frankrikes inrikesminister Thomas de Maizière och hans tyske motsvarighet Matthias Fekl ledamöter i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter i Bryssel. Under måndagen 27 mars sammanträdde de för att diskutera säkerhetsläget i Europa. De två ministrarna var eniga om behovet av att säkra EU:s yttre gränser och underlätta informationsutbyte för att möta utmaningarna från radikalisering och terrorism.

       
Pressmeddelande 

Pressmeddelande 

All EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som reser över EU:s yttre gränser kommer att kontrolleras systematiskt mot olika databaser, till exempel över borttappade eller stulna resehandlingar. Det står klart efter att parlamentet på torsdagen antagit en ny förordning. Ledamöterna träffade en överenskommelse med rådet om de nya reglerna i december 2016.

       

Omkring 5 000 européer har rest till konfliktområden för att ansluta sig till terroristgrupper. Både de aspirerande och återvändande stridande utgör stora hot mot säkerheten i EU. Parlamentet arbetar för närvarande för att göra förberedelse av terrorattacker brottsligt i alla EU-länder och om att införa obligatoriska kontroller för EU-medborgare som reser in och ut i EU. Se vår video för mer information om parlamentets arbete för att bekämpa terrorism i Europa.

Videor 

Artiklar 

       
Pressmeddelande 

Pressmeddelande 

Det nya direktiv som ska reglera hanteringen i EU av passageraruppgifter (PNR) som samlats in för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet antogs idag, torsdag, av parlamentet. Flygbolag blir därmed tvungna att överlämna personuppgifter om flygpassagerare som färdats till EU från tredje land eller omvänt till nationella myndigheter.

       
Pressmeddelande 

Pressmeddelande 

EU:s polisorgan Europol kommer snart att kunna öka insatserna mot terrorism, it-brottslighet och annan brottslighet, samt svara snabbare mot hot, efter att parlamentet på onsdagen utan omröstning antagit nya styrningsregler. Med Europols nya befogenheter följer också krav på stärkta garantier för uppgiftsskydd och demokratiska uppföljningsverktyg.

       

På onsdagen den 11 maj röstade Europaparlamentarikerna om uppdaterade regler som utökar Europols befogenheter i kampen mot terrorism. Europol är EU:s gemensamma organisation för polisiärt samarbete, och bistår medlemsländerna i kampen mot bland annat terrorism och grov internationell brottslighet. Representanter från rådet och Europaparlamentet nådde en överenskommelse i november förra året om de nya reglerna som ledamöterna nu röstat om. Läs mer om Europol i vår nyhetsgrafik.

       

I efterdyningarna av terrorattackerna i Paris har Frankrike bett andra EU-länder om hjälp, genom att aktivera ”stöd och bistånds”-klausulen i fördragen för första gången. Detta har skapat många frågor om vilken procedur man ska följa, och vilken roll unionen har. Ledamöter kommer att diskutera detta idag, den 20 januari, och rösta om en resolution imorgon. Kolla in vår nyhetsgrafik och få reda på mer om vad lagtexten säger och de praktiska implikationerna.

       

Efter terroristattackerna i Paris i november har den Europeiska kommissionen föreslagit uppdaterade regler för att komma åt problemet med vapen som hamnar i orätta händer. Under en utfrågning på tisdagen diskuterade experter tillsammans med ledamöterna i utskottet för den inre marknaden kommissionens förslag om vapenkontroll inom EU.

       

Attackerna mot Bryssel den 22 mars var, i all sin hemskhet, inte första gången Europa, eller, för den delen, Väst, utpekats till måltavla av extremister. De underströk återigen behovet av så nära samarbete som möjligt inom den Europeiska unionen för att bekämpa terrorism. I efterdyningarna av attackerna kommer kammaren tisdagen den 12 april att tillsammans med EU-kommissionen och rådet debattera strategier för att bekämpa terrorism.

       

På onsdagen godkände utskottet för den inre marknaden ändringsförslaget för att uppdatera EU:s vapendirektiv. Ledamöterna vill säkerställa att skjutvapen som har omvandlats så att de kan avfyra lös ammunition ska fortsätta att omfattas av EU:s lagstiftning. Se intervjun med Vicky Ford (ECR, Storbritannien), europaparlamentariker med ansvaret att leda förhandlingarna om de nya reglerna.

Videor 

Artiklar 

       

Ledamöter och personal sjöng gemensamt Marseljäsen, Frankrikes nationalsång, och höll en tyst minut för att hedra offren för förra veckans terrorattentat i Paris under en kort ceremoni den 17 november i parlamentets kammare i Bryssel. ”Attackerna i Paris var attacker på vår frihet, en attack på våra europeiska värden och vårt sätt att leva, en attack mot oss alla. I vår sorg står vi européer sida vid sida med det franska folket, sade talman Martin Schulz.

       
Pressmeddelande 

Pressmeddelande 

Publikfrieri där flyktingar likställs med terrorister ger bara näring åt det hat och den hopplöshet som inspirerar dem som ansluter sig till terroristgrupper, var budskapet från många ledamöter i onsdagsmorgonens debatt. I stället för att urholka Europas frihet och tolerans bör EU-länderna öka säkerheten genom underrättelsesamarbete och informationsdelning samt investera i de kunskaper och den teknik som behövs för att bekämpa terrorismen, sa ledamöterna.

       

5 000 EU-medborgare beräknas ha anslutit sig till terroristorganisationer för att slåss i Irak och Syrien. Utländska krigare har blivit allt större utmaningar för medlemsländer. Måndagen den 19 oktober antog utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter ett betänkande om att förebygga radikalisering och rekrytering av EU-medborgare till terrorgrupper. Inför omröstningen gav föredragande Rashida Dati (EPP, Frankrike) sin syn på varför det är viktigt att angripa fenomenet på EU-nivå.

       

”Säkerhetsläget i Europa har förändrats dramatiskt de senaste åren”, sade Claude Moraes (S&D, Storbritannien), ordförande i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, efter att hans utskott hållit en utfrågning om terrorismbekämpning den 14 april. Vid utfrågningen diskuterade ledamöter och experter utvecklingen av terroristhot, vilka policyverktyg EU har och kampen mot extremism och radikalisering.

       

I skuggan av förra veckans terrorattacker i Paris, välkomnade utrikesutskottet Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier igår för att diskutera internationella återverkningar. "Det inte finns några självklara recept för att tackla terrorism”, sade han, och underströk att ”enbart militära insatser är inte tillräckligt för att lösa problemet”. Utskottsordförande Elmar Brok (EPP, Tyskland) underströk betydelsen av att skilja mellan migrationen och terrorismen.

       

Då hotet om terrorism växer för varje dag, är uppgiften för EU:s samordnare i kampen mot terrorism, Giles de Kerchove allt viktigare. Det är hans uppgift att samordna EU-regeringarnas insatser mot terrorism, och samtidigt hålla ögonen på vilka verktyg EU kan använda och ge politiska rekommendationer. Han gav sin syn på hur terrorism kan bekämpas och vilken roll Europaparlamentet kan spela.

       

En tyst minut hölls i Europaparlamentet för att hedra offren i den dödliga attacken mot den franska tidskriften Charlie Hebdo. Ledamöter och tjänstemän deltog tillsammans med allmänheten för att visa sin respekt utanför parlamentsbyggnaden i Bryssel den 8 januari för de 12 personer som miste livet dagen innan. ”Liksom ni, liksom vi alla, jag är Charlie”, sade talman Martin Schulz i ett kort uttalande innan den tysta minuten.