Debatt: Bör panoramafrihet införas i hela EU?  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Panorama över Paris på kvällstid. Överblick över La Defense från Eiffeltornet. ©BELGA_EASYFOTOSTOCK  

Ska människor ha rätt att skapa och sprida bilder och foton på offentliga byggnader? Vad händer med upphovsrätten? Den så kallade panoramafriheten finns redan i vissa EU-länder, men ledamöter tar nu ställning till om den bör utvidgas till att gälla alla medlemsländer, eller om den ska förbjudas överallt. Inför att frågan ska debatteras den 9 juli, frågade vi två ledamöter med olika syn, varför det är bra eller dåligt.

Tyska ledamoten Julia Reda (Gröna/EFA) har skrivit ett initiativbetänkande om upphovsrätt för att ge ett bidrag till EU-kommissionens kommande förslag. Kommissionsförslagen syftar till att uppdatera dagens regelverk så att det kommer i fas med den digitala tidsåldern. I sitt betänkande föreslår Reda att panoramafrihet införs i alla medlemsländer.


Men den franska ledamoten Jean-Marie Cavada (ALDE) har lämnat ett ändringsförslag om fastställa att kommersiell användning av reproduktioner av offentliga byggnader skulle behöva rättighetsinnehavarens godkännande. Ändringsförslaget antogs av utskottet för rättsliga frågor, men samtliga ledamöter i kammaren kommer att få rösta om betänkandet, inklusive vad som ska ske med panoramafriheten, under plenarsessionen.

 

Julia Reda

– Det finns bara ett fåtal krafter i världen som är starkare än människors vilja att uttrycka och dela sina erfarenheter och tankar, i skrift, bilder eller musik. Vi sparar våra resor, och vårdar våra intryck för långa vinterkvällar och hela framtida generationer. Våra lagar strävar efter att belöna författaren, uppmuntra skapandet och säkerställa utbytet av arbete. När intressen överlappar, råder de för medling.

 

– Panoramafrihet är det kodifierade erkännandet att det offentliga rummet verkligen existerar till allas nytta. En byggnad eller skulptur förtjänar och tar emot lagens skydd, men omfattningen av det skyddet tar slut där skyddet av det offentliga rummet börjar.

 

– För att upphovsrätten ska fungera och för att bli accepterat måste det göra mer än bara skydda arbetet. Det måste skänka andrum för dem som uttrycker, som porträtterar, som skulpterar, som citerar och som kritiserar. Panoramafrihet är del av detta andrum för dem som skapar, för Europas över 500 miljoner författare.


Läs fler nyheter från Europaparlamentet


Jean-Maria Cavada

– Mitt förslag syftar till att motverka Julia Redas planer på att införa ett undantag til panoramaskyldigheten för alla medlemsländer.


– Det står varje medlemsland fritt att inkludera eller inte inkludera undantag (inklusive en om panorama) i sin lagstiftning, enligt sin kulturella särart. Jag rekommenderar att beslutet stannar på den nivån.


– Den kommersiella användningen av att reproducera arbeten i det offentliga rummet leder till missbruk för vilket konstnärer – och ibland användare – blir offer för. Wikimedia vill utnyttja dessa arbeten för kommersiella syften, och inte bara för utbildningssyften utan att författarna kompenseras. Facebook avhänder sig skyldigheten att kompensera författaren för varje kommersiell användning av foton som laddas upp på dess nätverk genom att göra deras användare ansvariga genom sina användarvillkor.


– I det här sammanhanget borde vi garantera användarnas skydd genom existerande undantag och finansiellt kompensera konstnärerna genom internetintermediärer.