Terrorism: Ledamöter röstar om att göra terrorförberedelser brottsliga i EU 

 
 

Dela den här sidan: 

Radikaliserade EU-medborgare utgör hot för att begå terrorbrott. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstar om regler som ska göra resor för terroristsyften brottsliga.

EU-medborgare som radikaliseras och reser till Syrien och Irak för att slåss utgör ett växande hot. De flesta av de senaste terroristattentaten i Europa utfördes av terrorister som växt upp här. Vissa var återvändande ”utländska stridande”. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter röstar idag om ett nytt direktiv för att bekämpa terrorism. Texten som skrivits i efterdyningarna av Parisattackerna i november förra året, föreslår exempelvis att göra resor för terroristsyften brottsliga.

Varför behövs ett nytt direktiv för att bekämpa terrorism?

Syftet är att skapa ett verktyg för att komma åt förekomsten aspirerande och återvändande utländska stridande, samt ”ensamvargar”. Ungefär 5 000 européer beräknas ha anslutit sig till kriget i Syrien och Irak. De flesta kommer från Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Belgien.

Enligt vissa rapporter är den genomsnittliga ”återvändandegraden” cirka 20-30 procent, men om Islamiska staten besegras eller försvagas under de kommande månaderna riskerar EU att möta en ökning varnar Europol.

Antalet ensamvargar bland terroristerna ökar. Individer som förbereder och utför terrorattacker på egen hand, utan hjälp eller som inte ingår i någon grupp, är svårare för myndigheter att spåra.

 

Vad föreslår utkastet till direktiv?

Texten har utformats av tyska ledamoten Monika Hohlmeier (EPP). Huvudpunkterna innebär att det ska bli brottsligt att förbereda terrorverksamhet, såsom:

  • att resa i syfte att utföra terrorhandlingar, som att åka till Syrien och kriga för IS, eller att åka till någon annan medlemsstat för att utföra terrorattentat.
  • ett utbilda sig själv eller andra, genom att exempelvis delta i träningsläger utomlands, eller att ta emot instruktioner hemma eller via nätet
  • att erbjuda eller samla in finansiering med särskilt syfte att bidra till terrorism
  • att hylla terrorism, genom att exempelvis förhärliga terrorister eller terrorverksamhet genom att sprida innehållet på nätet.

 

Nästa steg

Efter omröstningen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, planeras omröstning i kammaren till början av 2017.