Video: 10 000 tjänstemän föreslås säkra EU:s yttre gränser 

 
 

Dela den här sidan: 

Kammaren röstade den 17 april för de planer som finns i ett förslag att göra EU säkrare genom att ge Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån en fast kår på 10 000 vakter.

- Man måste vara rättvis mot de som är berättigade skydd, hård mot de som utnyttjar de svaga och bestämd mot de som försöker att bryta mot reglerna, sade Roberta Metsola (EPP, Malta) inför omröstningen om nya tag för att stärka den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

Europas yttre gränser har erfarit en oväntad uppgång av det antal migranter och flyktingar som önskar ta sig in EU under de senaste åren.

Förslagen kommer att utrusta EU-byrån med en fast styrka på 10 000 kustvakter till 2027 och göra det möjligt att vidta mer effektiva åtgärder för återvändande i de fall då personer från tredjeland utan tillstånd uppehåller sig här. Den fasta styrkan kommer att vara en stab anställda av byrån såväl som utsänd personal från olika EU-länder på obligatoriska villkor.

Europeiska gräns- och kustbevakningens bemanning enligt förslaget 

Förändringarna är menade att hantera migration bättre, så att EU kan säkra sina yttre gränser på ett mer effektivt vis och leverera en hög säkerhetsnivå inom unionen. På begäran från en utav medlemsstaterna skulle de permanenta vakterna i förslaget kunna utföra gränskontroller och hantera migration, så väl som bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Vid nödsituationer skulle länder kunna kalla in sin stab för akuta ingripanden som stöd.

När kammaren och rådet har godkänt de nya reglerna rent formellt kommer de nya reglerna att träda ikraft 20 dagar efter att de publicerats i unionens officiella tidning. Den nya permanenta styrkan kommer att vara tillgänglig för utplacering från och med 2021.

Lär dig mer om det nya förslaget i videon med föredragande parlamentarikern Roberta Metsola.