Ledamöter ger grönt ljus för att plocka bort terroristinnehåll på nätet inom en timme  

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Parlamentet godkände nya regler som ska tvinga internetföretag att plocka bort terroristinnehåll inom en timme efter att de blivit instruerade att göra det.

Avlägsna terroristinnehåll inom en timme. Foto:Grzegorz Walczak på Unsplash  

Den 28 april 2021 gav Europaparlamentet sitt stöd till nya EU-regler som ska förhindra spridningen av innehåll på internet som främjar terrorism.

Parlamentets prioriteringar

I syfte att bekämpa radikalisering på nätet vill parlamentet att internetföretag ska tvingas ta bort terroristinnehåll på nätet inom en timme från att de blivit beordrade till detta av nationella myndigheter. På grund av hastigheten i hur snabbt material sprids på nätet, är terroristinnehåll som mest skadligt under den första timmen det är publicerat. Företag som systematiskt och återkommande misslyckas med att följa lagen kan drabbas av böter motsvarande så mycket som 4 procent av dess globala omsättning.

Samtidigt som ledamöterna vill öka den allmänna säkerheten, är pressfriheten och yttrandefriheten centrala. Ledamöterna har tydliggjort att innehåll som delas i utbildningssyfte, eller av journalistiska-, konstnärliga- eller forskningsskäl eller för att öka kännedomen om, i syfte att förhindra eller motverka terrorism inte ska anses vara terroristinnehåll. Det inbegriper rätten att uttrycka polemiska eller kontroversiella ståndpunkter i känsliga politiska frågor. Och de betonar att företagen som erbjuder tjänster där användare kan ladda upp sitt eget innehåll också inför användarvänliga mekanismer för att framföra klagomål, och att de hanterar klagomålen snabbt och öppet.

Ledamöterna understryker också att nätföretagen, exempelvis Facebook eller Youtube, inte är tvingade att själva proaktivt identifiera terroristinnehåll på plattformarna, vilket de säger skulle bli en alldeles för stor börda för dem. Att granska informationen och aktivt söka efter illegal aktivitet är de ansvariga nationella myndigheternas ansvar.

Parlamentet anser också att det inte får bli tvingande att använda filter eller andra automatiserade verktyg eftersom det kan leda till att innehåll felaktigt markeras som terroristinnehåll.

Hur funkar det?

Medlemsländerna måste utse en ansvarig myndighet och informera EU-kommissionen om detta. Kommissionen publicerar en förteckning med alla ansvariga myndigheter i medlemsländerna.

Så snart de nationella myndigheterna flaggar terroristinnehåll kommer en avlägsningsorder att skickas till nätföretaget som har en timme på sig att radera eller ta bort tillgängligheten till innehållet i samtliga EU-länder.

För att hjälpa mindre plattformar föreslår ledamöterna ett sorts förvarning: företag som aldrig mottagit en avlägsningsorder ska bli kontaktade 12 timmar före den första ordern, för att få information om proceduren och deadlines från den ansvariga myndigheten.

Bakgrund

Förslaget till förordningen presenterade första gången av EU-kommissionen i september 2018, efter en uppmaning från EU:s ledare i juni. Rådet och Europaparlamentet nådde en politisk överenskommelse i frågan i december 2020. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter gav sitt stöd till förslaget i januari 2021.


Mer om hur EU bekämpar terrorism