Miljöutskottet vill ge medlemsstaterna större möjlighet att förbjuda GMO-odling 

 
 

Dela den här sidan: 

Gå till videon:   
       
EuroparlTV: Ledamöterna anser att medlemsstaterna ska kunna ange miljöskäl för att förbjuda odling av GMO-grödor som godkänts av EU, men frågan är långt ifrån löst. ©BELGA/SCIENCE  

EU-medlemsstaterna ska kunna ange miljöskäl för att förbjuda eller begränsa odling av genförändrade grödor. Det anser miljöutskottet som i tisdags röstade om ett förslag om regler för GMO-odlingar. Corinne Lepage (ALDE) från Frankrike som ansvarar för frågan säger att förslaget ger medlemsstaterna en stabil rättslig grund.

- Syftet är att ge medlemsstaterna större frihet. Förslaget är balanserat och speglar olika parters önskemål och oro, säger Corinne Lepage som tillägger att det är viktigt att ha kvar utvärdering på gemenskapsnivå.


Miljöutskottet föreslår ändringar till ett lagförslag från kommissionen om EU-medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av GMO (genetiskt modifierade organismer) av miljöskäl, exempelvis för resistans mot bekämpningsmedel och hot mot den biologiska mångfalden. En möjlighet som ledamöterna tror kommer att stärka medlemsstaternas rättsliga skydd mot eventuella klagomål i WTO.    


Reglerna påverkar inte processen för godkännandet av GMO, det kommer fortfarande att ske på EU-nivå och komplettera medlemsstaternas beslut.


Tydlig signal


Corinne Lepage beskriver omröstningen i miljöutskottet som en "tydlig signal från parlamentet till rådet och kommissionen". Hon tillägger att EU:s system för godkännande ska vara kvar men att medlemsstaterna ska kunna ge påverkan på jordbruk och miljö som skäl liksom socio-ekonomiska skäl för att motivera förbud eller begränsning av GMO-odling.


Förslaget väntas komma upp i full församling i juni.


Märkning, kvalitet och nya livsmedel - också på menyn


Livsmedelsinformation till konsumenterna och frågan om kvalitet på livsmedel exempelvis ett kvalitetssystem för jordbruksprodukter, geografisk märkning och riktlinjer som kommer att göra det enklare att främja traditionell mat är exempel på andra frågor som nu behandlas i miljöutskottet.


Frågan om "nya" livsmedel kommer också upp igen under våren. Den föll i förlikningsförhandlingarna på grund av att parlamentet och rådet inte var överens i frågan om klonad mat. EU-ledamöterna ville ha ett förbud mot mat från klonade djurs avkommor. Rådet kunde bara stödja ett förbud för den "första generationen".

Européerna om GMO-mat 
  • GMO gör 61 % av européerna oroliga 
  • 21 % anser att GMO är säkert 
  • 53 % tror att GMO kan vara skadligt 
  • Källa Eurobarometer/oktober 2010