Fattigdomsbekämpning i EU 

 
 

Dela den här sidan: 

EU:s målsättning: 20 miljoner människor ska kunna ta sig ur fattigdom och social utestängning till 2020  

Över 80 miljoner människor i EU är eller riskerar att bli fattiga. Vad gör medlemsstaterna och EU för att tackla problemet? Frågan var i fokus för det första konventet om den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning i Kraków tidigare i höst. Belgiske S&D-ledamoten Frédéric Daerden sammanfattade i veckan slutsatserna för sina kollegor i sysselsättningsutskottet.

Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning lanserades 2010 och är en del av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.


Frédéric Daerden sa att målsättningen är att 20 miljoner människor ska kunna ta sig ur fattigdom och social utestängning till 2020.


Var går gränsen för fattigdom? EU:s definition är att en person med en inkomst som är 60 procent av medianinkomsten för hushållen i hemlandet riskerar att hamna i fattigdom.


Kampen mot fattigdom och social utestängning är i första hand EU-ländernas ansvar, men EU kan samordna insatserna exempelvis genom att ta fram gemensamma EU-regler och bidra med finansiering.


Mötet i den polska staden Kraków i oktober samlade över 400 deltagare, bland andra nationella ministrar. En viktig fråga för deltagarna var nationella mål för att minska fattigdomen.


Daerden berättade att Frankrike exempelvis har satt som mål att 2012 ska antalet människor som riskerar att hamna i fattigdom ha minskat med en tredjedel. I Tyskland är planen att minska antalet långtidsarbetslösa med 20 procent tills 2020, och Polen vill under den kommande tioårsperioden lyfta 1,5 miljoner människor ur fattigdom.


Fattigdomsbekämpning ska vara mål i långtidsbudgeten


Parlamentet röstade den 15 november ja till ett initiativ av Frédéric Daerden som bland annat uppmanar kommissionen att lägga fram årliga rapporter om medlemsstaternas framsteg i arbetet att minska fattigdom och socialt utanförskap.


Ledamöterna ber dessutom kommissionen att redogöra för sina förslag när det gäller bekämpande av fattigdom och social utestängning i den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020, och de vill att den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning ska få en mer framträdande roll.      

Fattigdom i EU 
  • Över 80 miljoner människor i EU är eller riskerar att bli fattiga, bland annat 20 miljoner barn och åtta procent av dem som har jobb. 22 procent av dem som arbetar riskerar att bli fattiga