Vägen mot minskade utsläpp: Ledamöter röstade om en översyn av koldioxidregler 

 
 

Dela den här sidan: 

Vägen mot minskade utsläpp ©BELGA/J.Hardy/Maxppp  

Visste du att en femtedel av Europas koldioxidutsläpp kommer från bilar? Och det är en siffra som har ökat. Mellan 1990 och 2008 ökade utsläppen från vägtransporter med 26 procent. På onsdagen röstade utskottet för miljöfrågor om tillvägagångssätt för hur utsläpp från personbilar ska minskas fram till år 2020.


Hur ska utsläppsnivåerna för personbilar sänkas i praktiken? Förslaget som utskottet har behandlat syftar till att skapa incitament för bilindustrin att producera miljövänligare bilar. Bland annat innebär det att biltillverkare kan samla ihop så kallade superkrediter om de tillverkar fordon som har låga utsläppsnivåer. De kan använda superkrediterna under andra år om de skulle misslyckas med att målen och betala för varje gram utsläpp per kilometer som överstiger utsläppskraven.


För att biltillverkarna ska ha en möjlighet att utveckla nödvändig teknik, är det viktigt att de vet vilka normer som ska gälla år 2020 och för utskottet har det även handlat om att hitta en lämplig balans mellan miljökrav och bilindustrins behov.

– Utsläppsnormer som är bindande för biltillverkare har en enorm inverkan på arbetstillfällen över hela EU, kommenterar föredragande, tysken Thomas Ullmer (EPP). Han konstaterade även att de nya reglerna kommer att innebära att bilarna blir ännu mer ekonomiska och innebär minskade kostnader för konsumenterna.


Kammaren väntas rösta i juli

Han kommer nu att leda förhandlingarna med de ansvariga ministrarna i rådet. Omröstning i kammaren är planerad att hållas i juli.  


Europaparlamentet har sedan tidigare röstat för regler som innebär att utsläppen av koldioxid ska minska till 95 gram per kilometer år 2020. Idag får bilar släppa ut 160 gram koldioxid per kilometer. Målsättningen är att halvera utsläppen från vägtransporter till år 2050 i förhållande till utsläppsnivåerna år 1990.