Ledamöter motsätter sig ny genmodifierad majs: ”Vi saknar bevis för hur säker den är” 

 
 

Dela den här sidan: 

Dagmar Roth-Behrendt tycker att det finns frågetecken om den nya GMO-grödans säkerhet  

Ledamöter uppmanade kommissionen att inte tillåta den genetiskt modifierade grödan Pioneer 1507 inom EU. Grödan som motstår insekter kan utgöra en fara för fjärilar och mal, enligt resolutionen som antogs på torsdagen. – Baserat på det hör förslaget kan jag säga att vi helt klart saknar bevis om hur säker den här GMO-stammen är för att vi ska kunna släppa ut det på EU:s marknad, sade Dagmar Roth-Behrendt (S&D, Tyskland) som tillhörde dem som motsatte sig auktoriseringen i MIljöutskottet.

Varför motsatte sig ledamöter att släppa ut just den här GMO-stammen av majs på marknaden? Vi har redan tillåtit genmodifierade växter. Varför är den här annorlunda?

– Sedan ett antal auktoriseringar i mitten på 90-talet inte förnyades, finns bara en variation av majs, MON 810 från Monsanto, som är auktoriserad att kultiveras för kommersiellt bruk inom EU. Detta skulle vara den andra.


– När det gäller majs 1507 från Pioneer så har vi beslutat att motsätta oss auktoriseringsförslaget eftersom vi är väldigt förvånade över kommissionens inställning till att ta ett positivt beslut när 12 medlemsländer har motsatt sig det.


– Riskbedömningen från den Europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA visar att känsliga fjärils- och malarter kan drabbas. Pioneer vägrade att presentera ytterligare dokumentation om övervakning och riskbegränsande åtgärder.


– Avslutningsvis, kommissionen fattade det här beslutet med argumentet att de fått en dom emot sig från EU-domstolen i september. Men domstolen har bara kritiserat att kommissionen inte agerat, den har inte förhindrat kommissionen från att presentera ett nytt förslag till kommittén och rekommendera att majs 1507 inte auktoriseras.


Begäran om kultivering gjordes första gången 2001. Tror du att ett slutligt beslut kommer att kunna fattas av rådet snart?

– Det är svårt att säga när rådets beslut kommer. Men vad vi kan säga är att varje ny auktorisering av GMO kultivering blir till en fråga, det är alltid en utmaning för rådet att hitta en majoritet för eller emot ett sådant beslut. Det är därför varje begäran om auktorisering kan kvarstå länge utan slutligt beslut.


Bör GMO ha en framtid i Europa?

– I juli gick Monsanto ut och sa att de kommer att dra tillbaka varje ärende om att odla nya sorters genmodifierade grödor i EU som utreds för godkännande, och förklarade att de saknas kommersiella förutsättningar för kultivering. Det är sant att det är en svår miljö att lagstifta i då flera medlemsländer motsätter sig nya auktoriseringar för kultivering.


– Man kan också lägga till att avsaknaden av bevis som framförs av industrin när det gäller säkerheten hos nya genmodifierade grödor knappast hjälper till att skingra medborgarnas tvivel om genmodifierade organismer. Det är därför som en majoritet (61 procent) för närvarande motsätter sig utvecklingen av genmodifierade livsmedel i Europa (enligt Eurobarometern i november 2010). De anser inte att GMO erbjuder några fördelar, att de är osäkra och att de oroar.