EU begränsar användningen av plastpåsar för att skydda miljön 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Tillgång till infografik:   
       
Genomsnittliga antalet bärpåsar i plast (engångs- eller flergångspåsar) som används per person i EU-länderna 2010. Siffror för länder med asterisk (*) bygger på uppskattningar.  

I genomsnitt använder varje europé ungefär 200 plastpåsar, av vilka de flesta slängs efter att de använts en gång. Plastpåsar är farliga för miljön, då de små partiklar som de består av kan hamna i vatten och till och med i näringskedjan. Efter att riskerna uppmärksammats kommer EU att begränsa användningen av plastpåsar. Ledamöter har tillsammans med rådet filat på detaljerna. Miljöutskottet kommer att rösta om överenskommelsen den 31 mars, inför kammarens omröstning i april.

Se utskottssammanträdet och omröstningen på nätet den 31 mars från kl. 15 och kolla in vår tabell om användningen av plastpåsar i EU.


EU-länderna kommer att behöva välja en av två angreppssätt för att minska användningen av lättviktspåsar:

  1. Att minska antalet lättviktspåsar som används per person till 90 påsar om året per person vid utgången av år 2019, och inte fler än 40 påsar per person år 2025.
  2. Eller att stoppa gratis plastpåsar vid försäljningsställen senast vid utgången av år 2018.

Hur påverkas miljön av plastpåsar?

Varje år blir 8 miljarder plastpåsar till skräp som hamnar i miljön. Det gäller även i havet, där plastpartiklar kan hamna i djurens näringskedja, och som en konsekvens även i vår näringskedja.


Globalt sammanför strömmar i världshaven miljontals ton plast som hamnat i vattnet, och bildar enorma flytande öar av plast. Den största av dessa öar finns i Stilla havet.


Nedbrytbara, på riktigt?

Påsar av biologiskt nedbrytbar oxo-plast bryts också upp i små mikropartiklar och, även om de ger intryck av att inte skräpa ned i naturen, gör de det osynligt.


Enligt de nya reglerna kommer det att vara upp till EU-kommissionen att specificera märkning och hur man ska minska användningen av sådana nedbrytbara oxo-plastpåsar.

Bilden togs av en av våra finalister i förra årets tävling om att bli parlamentets "gästfotograf" på temat plastpåsar. Läs mer om tävlingen via länken © 2009 György Gáti www.gatifoto.com