Ledamöter beslutade om striktare förbud mot försäljning av sälprodukter 

Uppdaterat: 
 
Skapat:   
 

Dela den här sidan: 

Säl på Koksijde-stranden i Belgien  

Färre sälar ska jagas för sin päls tack vare starkare EU-förbud mot handel med sälprodukter. Förbudet godkändes av ledamöterna på tisdagen i kammaren. Nya regler kommer att utvidga förbudet till att gälla produkter från jakt för att skydda fiskebeståndet, men kommer även i fortsättningen att tillåta produkter från inuiters eller andra ursprungsbefolkningars säljakt. Förändringarna, som parlamentet redan enats om med EU-ländernas regeringar, behövs för att EU-reglerna ska följa WTO-bestämmelser.

För ökat djurskydd, förbjöd EU handel med sälprodukter (till exempel jackor, väskor och kött) år 2009. Men förbudet som började gälla 2010, gav två undantag, ett för produkter som var resultatet av ursprungsbefolkningars jakt, och det andra för jakt i mindre skala som syftar till att säkerställa hållbar "skötsel av marina resurser".


Förbudet ifrågasattes av Kanada och Norge i Världshandelsorganisationen (WTO). I juni fällde WTO ett avgörande, som fastställde att förbud kan rättfärdigas av moraliska skäl när det gäller sälarnas välbefinnande, men att undantagen krävde förtydligande. För att möta WTO:s ställningstagande, föreslog EU-kommissionen ett tillägg till nuvarande EU-bestämmelser i februari 2015.

 

Att förstärka inuiternas undantag

Enligt de förändrade bestämmelserna, som EU-ländernas regeringar redan enats om, kommer inuiter att kunna sälja sälprodukter i EU endast om deras jaktmetoder beaktar djurskydd, är del av deras tradition, och bidrar till dess fortlevnad.


Samtidigt har undantaget som gäller sälprodukter från jakt i syfte att skydda fiskebeståndet tagits bort.

 

Läs fler nyheter från Europaparlamentet

 

Bekämpa den negativa bilden

Efter krav från ledamöterna får kommissionen uppdraget att informera allmänheten och tulltjänstemän om de nya reglerna, och om inuiternas undantag. Parlamentarikerna hoppas att detta kan hjälpa till att bekämpa den negativa bilden och de missförstånd som finns om inuiternas och andra ursprungsbefolkningars säljakt.


Dessutom ska kommissionen rapportera vid slutet av 2019 om tillämpningen av de nya reglerna, och fokusera särskilt på hur de påverkar inuiternas samhälle.


– Vi kompletterade kommissionens förslag med att inuiternas och andra ursprungsbefolkningar rätt till självbestämmande ska tas i beaktande, sade föredragande, den rumänske ledamoten Cristian-Silviu Bușoi (EPP) under debatten.

Nästa steg

För att träda ikraft måste de nya reglerna formellt godkännas också av ministerrådet. Tillämpningen av bestämmelserna förväntas till den 18 oktober 2015.