Migrationskrisen i Europa 

 
 

Dela den här sidan: 

Under de senaste åren har Europa tvingats tackla en av de största migrationsutmaningarna sedan andra världskrigets slut. Läs mer om vad det handlar om.

Flyktingar anländer till den grekiska ön Lesbos stränder, efter att ha korsat Egeiska havet från Turkiet ©UNHCR/Achilleas Zavallis 

De rekordstora migrationsströmmarna som EU upplevde 2015 och 2016 har minskat: 116,647 personer nådde Europa via havet 2018 jämfört med över 1 miljon 2015. Att ta sig över Medelhavet har fortsatt visat sig vara livsfarligt. 2 277 personer har dött eller har rapporterats saknade 2018, jämfört med 3 139 föregående år. Mängden migranter och asylsökande till Europa har visat behovet av ett rättvisare, mer effektivt europeiskt asylsystem.

Migrationen i siffror

Under de senaste åren har stora mängder människor flytt till Europa för att fly undan konflikter, terror och förföljelse i sina egna länder. Av de 333 355 asylsökande som beviljades i asyl i EU 2018 kom över en fjärdedel från det krigsdrabbade Syrien, med Afghanistan och Irak på andra respektive tredje plats. I alla dessa länder drabbas civila av väpnade konflikter, övergrepp mot mänskliga rättigheter och förföljelse.

År 2017 levde totalt 258 miljoner människor i världen utanför landet de föddes i. Och inom EU är 57 miljoner bosatta i ett annat land än där de föddes. Av dessa kommer cirka 20 miljoner från ett annat EU-land, medan resterande 37 miljoner föddes utanför EU.

Läs vår sida om asyl och migration i siffror, för att få detaljerad information om antalet asylsökande och vilka migranter som kommer till Europa, samt hur många som sökt och fått asyl, hur många som nekades inresa till EU och hur unionen ekonomiskt tacklar migrationen.

Så tacklar EU migrationskrisen

Migrationsutmaningarna för Europa har blottlagt bristerna i EU:s asylsystem. I november 2017 bekräftade Europaparlamentet sitt mandat för att inleda inter-institutionella förhandlingar med rådet om en reform av Dublinbestämmelserna, vilka avgör vilket land som ska behandla en asylansökan. Men EU-ländernas regeringar har inte lyckats nå en gemensam ståndpunkt om de förslag som ligger på bordet, så därför har förhandlingarna mellan rådet och parlamentet ännu inte kunnat starta.

Parlamentet har även deltagit i arbetet med nya åtgärder för att tackla illegal invandring, hårdare gränskontroller likväl som effektivare system för att samla in och lagra information om personer som reser in i EU.

Läs vår guide om EU:s svar på migrationsutmaningen.